1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Infectieziekten & hygiŽne

 

Een infectieziekte is een ziekte die wordt overgebracht door mens of dier. Deze wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van micro-organismen zoals bacteriën, virussen, schimmels of parasieten.

Je kunt een infectieziekte oplopen door contact met besmette personen, via voedsel, besmette oppervlaktes of water, het inademen van besmette lucht of door vectoren zoals insecten.

 

Het bestrijden en voorkomen van infectieziekten is een belangrijke taak van de GGD Gelderland-Midden. Dit gebeurt door:

  • het opsporen van ziektebronnen en contacten; 
  • het geven van voorlichting.

Bronopsporing en contactonderzoek

In de meeste gevallen van een infectieziekte, en bij een (dreigende) epidemie, verricht de GGD Gelderland-Midden onderzoek naar besmette personen. De GGD probeert zo snel mogelijk te achterhalen waar of door wie patiënten besmet zijn. Dat wordt bronopsporing genoemd. De contacten van besmette patiënten worden zo veel mogelijk geïnventariseerd. Zo kunnen maatregelen worden genomen om verdere besmetting tegen te gaan.

Lees ook de pagina 'Gebruik van restmateriaal' 

 

Handboek gezondheidsrisico’s

De GGD heeft de wettelijke taak om te zorgen voor bewaking, bescherming en bevordering van de gezondheid van de burgers in haar gemeenten. De handboeken gezondheidsrisico's zijn bedoeld ter ondersteuning van diegenen die in school en buitenschoolse opvang alsmede in een kindercentrum of peuterspeelzaal medeverantwoordelijk zijn voor de gezondheid van kinderen. De handboeken zijn te vinden onder Jeugdgezondheidszorg.

 

Meer informatie

Wilt u weten wat u kunt doen? Bekijk dan onderstaand filmpje:

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.