1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Jeugd & gezondheid

 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland heeft de wettelijke taak zich in te zetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.

 

Om problemen bij de gezondheid of ontwikkeling tijdig op te sporen, onderzoekt de JGZ al deze kinderen op verschillende, vastgestelde momenten. Als er problemen zijn dan begeleidt de JGZ het kind, de ouders of verzorgers en eventueel de leerkracht. Zo nodig verwijst de JGZ door naar bepaalde hulpverlening.

 

KinderenDe JGZ wordt in Gelderland-Midden uitgevoerd door de GGD Gelderland-Midden (0 tot 18-jarigen), GGD Gelderland-Zuid (0 tot 4 jarigen Neder-Betuwe) en Icare Veluwe Zuid

(0 tot 4-jarigen in de Valleiregio). Kinderen van 0 tot en met 4 jaar worden onderzocht op het consultatiebureau.Kinderen in de leeftijd van 4 - 18 jaar worden op school gezien door de jeugdgezondheidszorg.

 

Samenwerking

De JGZ werkt nauw samen met het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Dit gebeurt in overleg met de ouders of verzorgers en de kinderen zelf. Indien nodig werkt de JGZ ook samen met instanties als Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk Werk, de GGZ, huisartsen en specialisten.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.