1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) richt zich op sociaal kwetsbare mensen die zorg en/of hulp nodig hebben, maar dit niet krijgen.

 

Het gaat om mensen die niet in staat zijn in hun eigen bestaansvoorwaarden te voorzien en niet zelfredzaam zijn.

 

De doelgroep

Mensen in multiprobleemsituaties hebben meerdere problemen op meerdere leefgebieden. Door de complexe hulpvraag mist een deel van deze mensen de juiste zorg. Zij weten niet waar ze de zorg kunnen halen en de zorg kan hen niet bereiken. Ook zijn er mensen die zorg mijden.

 

Er zijn dus zorgmissers en zorgmijders. Voor hen dreigt maatschappelijke uitval en een lage kwaliteit van leven en welzijn. Tussen de 0,5 en 1,5 procent van de Nederlandse bevolking is zorgmisser of zorgmijder. In grote steden ligt dit percentage hoger.

 

Belangrijkste taken

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) richt de OGGZ zich vooral op de aanpak van mensen die in multiprobleemsituaties verkeren, maar nog wel beschikken over zelfstandige huisvesting. Daarnaast hebben Centrumgemeenten specifieke verantwoordelijkheden voor daklozen.

 

De belangrijkste taak van de OGGZ van GGD Gelderland-Midden, is mensen toeleiden naar reguliere hulpverlening. Daarnaast zorgt de OGGZ voor afstemming tussen hulpverleners.

 

Vanuit haar onafhankelijke positie is de OGGZ intermediair tussen dienst- en hulpverleners, en geeft zij beleidsinformatie over doelgroepen en ontwikkelingen in de samenleving.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met 088 355 52 00, maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur, of e-mailen naar: centraalmeldpunt@vggm.nl.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.