1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Overdragen medische gegevens

Kom je als patiënt in aanraking met ambulancezorg, dan worden gegevens van dit contact geregistreerd in een digitaal ritformulier. Daarin worden naam, geboortedatum, adres, BSN en verzekeringsgegevens vastgelegd. Ook maakt de ambulanceverpleegkundige een medisch verslag van het contact. Deze gegevens samen vormen een ritdossier. Hieronder geven we antwoord op vragen over wat er met je gegevens gebeurt.

 

Waarom worden mijn BSN, NAW- en verzekeringsgegevens vastgelegd?

Vooral bij ritten waarbij geen factuur volgt, de ritten eerste hulp geen vervoer, lijkt het overdreven om alle NAW-gegevens vast te leggen. Toch doen we dit wel, want we zijn het wettelijk verplicht om vast te leggen en als patiënt heb je de wettelijk plicht om je te legitimeren. Alleen met deze volledige gegevens is een ritdossier compleet.

 

Wanneer wordt het ritdossier gedeeld met het ziekenhuis?

Als wij je naar een ziekenhuis vervoeren, wordt het ritdossier verstuurd aan dit ziekenhuis. Deze medische overdracht is belangrijk om je behandeling in het ziekenhuis te kunnen starten of te vervolgen. De overdracht gebeurt via een speciale website. Alleen het behandelende ziekenhuis heeft rechten om je dossier te zien.

 

Worden gegevens met je eigen huisarts gedeeld?

Alleen bij eerste hulp geen vervoer wordt een medische overdracht naar je eigen huisarts verstuurd. Bij eerste hulp geen vervoer kan het advies zijn om naar je eigen huisarts te gaan. In dat geval is het van belang dat de huisarts op de hoogte is. Maar ook als het niet direct naar de huisarts gaat, wordt de huisarts wel geïnformeerd over de ambulancehulpverlening.

 

Worden gegevens met de huisartsenpost gedeeld?

In de avond, nacht en weekenduren is je eigen huisarts niet bereikbaar. Het kan zijn dat tijdens de ambulancehulpverlening besloten wordt dat je niet naar het ziekenhuis gaat, maar naar de huisartsenpost (HAP). In dat geval wordt je ritdossier, net als bij vervoer naar het ziekenhuis, overgedragen aan de HAP en wordt ook je eigen huisarts geïnformeerd.

 

Moet je vooraf toestemming geven om het ritdossier te versturen?

Bij ambulancehulpverlening is dat niet nodig. Hoe wij moeten omgaan met je gegevens is vastgelegd in de Gedragscode Elektronische Overdracht in de Zorg en in een richtlijn gegevensuitwisseling voor huisarts, HAP, ambulancedienst en Spoedeisende Hulp. Hieronder twee belangrijke passages:

 

  • Als je naar het ziekenhuis wordt vervoerd, met eigen vervoer naar het ziekenhuis gaat of naar de huisarts/HAP doorverwezen bent, is sprake van een voorgenomen behandelovereenkomst met deze zorgverleners. Voor delen van de gegevens is dan geen toestemming noodzakelijk.
  • Als je niet vervoerd wordt en het is niet noodzakelijk naar je eigen huisarts te gaan, dan mogen de gegevens toch gedeeld worden, Dit mag omdat sprake is van een doorlopende behandelovereenkomst met je eigen huisarts. Wel heb je het recht om aan te geven dat je voor dit specifieke contact geen toestemming geeft om je gegevens te delen met je eigen huisarts.

De volledige teksten vind je via informatiestandaard acute zorg en gedragscode.

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.