1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Soorten ambulancezorg

Ambulancezorg kent verschillende soorten vervoer. Afhankelijk van waarom een ambulance wordt ingezet, krijgt het vervoer één van de onderstaande labels. De labels maken duidelijk wie het vervoer moet aanvragen.

 

Eerste hulp geen vervoer

Bij deze rit wordt de patiënt ter plekke nagekeken en als het nodig is behandeld door de ambulanceverpleegkundige, maar niet vervoerd naar een ziekenhuis. Verdere behandeling is niet nodig. De patiënt gaat met eigen vervoer naar het ziekenhuis of de huisarts. Niet altijd hoeft een patiënt met een ambulance naar het ziekenhuis. De ambulanceverpleegkundige verbindt de verwonding, geeft eventueel pijnstilling en brengt de huisarts of het ziekenhuis op de hoogte als de patiënt met eigen vervoer naar het ziekenhuis komt. Hierdoor is de ambulance eerder beschikbaar voor een volgend noodgeval.

 

Vervoersrit naar spoedeisende hulp/ziekenhuis

De patiënt wordt vervoerd naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Dit kan niet met eigen vervoer, omdat de verwondingen te groot zijn of het risico op ergere klachten te groot is. Dit soort vervoer volgt vaak op een 112-melding, maar wordt ook aangevraagd door een huisarts.

 

Overplaatsing of interklinisch vervoer

Bij dit vervoer wordt een patiënt gebracht van het ene naar het andere ziekenhuis of zorginstelling. Het gaat om een patiënt die ‘bewaakt’ wordt. Ook kan onderweg medische behandeling noodzakelijk zijn. Dit geldt ook voor een patiënt die liggend vervoerd moeten worden. Het ziekenhuis vraagt dit vervoer aan bij de meldkamer.

 

Poliklinisch vervoer

Als een patiënt voor een kortdurende behandeling of onderzoek naar een polikliniek moet, maar dit niet met eigen vervoer of taxi kan, dan wordt ook een ambulance ingezet. De huisarts beoordeelt of hiervoor een ambulance wordt aangevraagd. Dit vervoer kunt u zelf niet aanvragen.

 

Ontslag vervoer

Een patiënt van het ziekenhuis naar huis of naar een verzorgingshuis brengen, gebeurt met een ambulance als de patiënt niet mobiel genoeg is. Het ziekenhuis beoordeelt of een ambulance wordt aangevraagd bij de Meldkamer Ambulancezorg.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.