1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

U heeft 112 gebeld, en nu?

U heeft 112 gebeld en de ambulance is onderweg. Niet bij iedereen is bekend wanneer wij rijden met zwaailicht en sirenes. En wordt een patiënt altijd vervoerd met een ambulance? Hieronder geven we antwoord op vijf veelvoorkomende vragen over ambulancevervoer.

 

Komt de ambulance altijd met zwaailicht en sirene?

Nee. Alleen als sprake is van een levensbedreigende situatie, wordt gebruik gemaakt van de optische- en geluidssignalen (oftewel: zwaailicht en sirene). In alle andere gevallen gaat de ambulance door het verkeer als gewone weggebruiker. Voor de ambulancemedewerkers en de overige weggebruikers kleven grote risico’s  aan het rijden met zwaailicht en sirene.

 

Wordt altijd een ambulance gestuurd?

Nee. De centralist is een speciaal opgeleide verpleegkundige die op basis van uw informatie bepaalt of er een ambulance komt. Bij een levensbedreigende situatie komt er altijd een ambulance, maar een ambulance is lang niet altijd nodig. Soms wordt u doorverwezen naar uw huisarts of naar de huisartsenpost.

De centralist kan ook een solo-ambulance sturen. Een solo-ambulance is een motor of een gewone personenauto. Een ambulanceverpleegkundige bemenst een solo-ambulance en levert dezelfde eerste hulp als een ambulance, maar kan de patiënt niet vervoeren.

 

Wordt een patiënt altijd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht?

Nee. Het gearriveerde ambulanceteam beoordeelt wat er precies aan de hand is en biedt eerste hulp. Zij vervoeren alleen als het echt nodig is. Bij kleine verwondingen gaat u met eigen vervoer naar het ziekenhuis. Daardoor is de ambulance eerder beschikbaar voor een volgende inzet. Een ambulanceverpleegkundige stelt het ziekenhuis op de hoogte van uw komst.

 

Is de ambulance alleen voor spoedvervoer?

Nee. De ambulance wordt ook ingezet bij ziekenvervoer of het planbaar vervoer. Voorbeelden hiervan zijn: vervoer van en naar een ziekenhuis voor onderzoek, een overplaatsing naar een ander ziekenhuis en het vervoer van een bedlegerige patiënt van ziekenhuis naar huis. Uw huisarts of het ziekenhuis vraagt dit soort ritten voor u aan. U kunt niet zelf de meldkamer bellen om opgehaald te worden voor ziekenvervoer of planbaar vervoer.

 

Wat kunt u doen voordat de ambulance arriveert?

Om verder letsel te voorkomen of om levensreddend te handelen, volgt u de instructies van de centralist op. Ook kan de centralist u vragen om de ambulance op straat op te wachten om hulp sneller bij de patiënt te krijgen. Daarnaast kunt u administratieve zaken (zoals een medicijnlijst, verzekeringsgegevens en ponskaartje) klaarleggen.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.