1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Facturen ambulancezorg

Wie betaalt de ambulancerit? Dit is een belangrijke vraag die leeft bij veel van onze patiënten. Het antwoord hangt af van een aantal factoren. Over het algemeen wordt ambulancevervoer vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Wel telt ambulancevervoer mee voor uw eigen risico. Daardoor kan het voorkomen dat u (een deel van) de kosten moet betalen. 

 

Ambulancevervoer met medische noodzaak.

U krijgt het ambulancevervoer vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering als sprake is van een medische noodzaak. De medische noodzaak bepaalt de huisarts, ziekenhuisarts of – bij levensbedreigende situaties – de 112-centralist. Binnen ambulancezorg gelden twee soorten tarieven:

 

  1. Tarief voor spoedvervoer (A1- en A2-vervoer)
  2. Tarief voor besteld vervoer (B-vervoer)

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en bestaan uit een vast tarief aangevuld met een kilometervergoeding. De kilometervergoeding wordt berekend over de afstand van afhaallocatie naar brenglocatie. Door de overheid is bepaald dat het ambulancevervoer meetelt voor uw eigen risico.

 

Wij versturen de rekening naar uw zorgverzekeraar. Bent u niet verzekerd, bijvoorbeeld uit geloofsovertuiging, dan wordt de rekening naar uw huisadres gestuurd.

 

Eerste hulp geen vervoer?

Een ambulance kan u behandelen, maar niet vervoeren. Dit noemen we binnen de ambulancezorg ‘Eerste Hulp, Geen Vervoer’ (EHGV). Van EHGV-ritten komt geen rekening. Het kan voorkomen dat u vervolgens met eigen vervoer naar het ziekenhuis of de huisarts gaat. De ambulance is dan eerder beschikbaar voor andere spoedgevallen.

 

Overplaatsingen van ziekenhuis naar ziekenhuis

Het kan zijn dat u voor een onderzoek of behandeling wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Op enkele uitzonderingen na geldt ook dan dat de kosten vallen onder het basispakket van de zorgverzekering. De uitzonderingen worden doorbelast aan het ziekenhuis waar de patiënt is opgenomen. Als u niet verzekerd bent, wordt de rekening naar uw huisadres gestuurd.

 

Voorbereiding op ambulancevervoer

Om te voorkomen dat u de rekening zelf ontvangt, kunt u zorgen dat u altijd een legitimatie en een verzekeringspasje bij de hand heeft. Wettelijk gezien heeft u een legitimatieplicht en moet het ambulanceteam uw identiteit controleren. Dit is ook van belang als u niet wordt vervoerd.

Corona overzichtspagina

Kijk voor meest gestelde vragen en antwoorden op rivm.nl/coronavirus, rijksoverheid.nl/coronavirus en coronavaccinatie.nl

Lees verder

Zie ook:


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.