1. Ga naar navigatie
 2. Bekijk inhoud van de pagina
 3. Ga naar zoeken

Samen voor gezondheid

Ambulancezorg Gelderland-Midden is onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) waaronder ook de Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD) valt. Wij zijn een zorgpartner in de keten van (acute) zorg. We bieden acute zorgverlening en besteld ambulancevervoer.

 

Met ketenpartners als ziekenhuizen, huisartsen(posten) en verloskundigen werken we nauw samen. Om alle schakels in de keten van (acute) zorg goed op elkaar af te stemmen, is er voortdurend overleg tussen ketenpartners. Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt om optimaal te kunnen samenwerken.

 

Samen met ziekenhuizen

In de regio Gelderland-Midden zijn er twee ziekenhuizen:

 

 • Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, Velp en Zevenaar
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede

Afhankelijk van de toestand van de patiënt en de locatie waar de patiënt zich bevindt, brengen wij patiënten ook naar andere ziekenhuizen:

 

 • Meander Medisch Centrum in Amersfoort
 • Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen
 • Radboud UMC Nijmegen
 • UMC Utrecht
 • Antonie van Leeuwenhoek in Nieuwegein
 • Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn en Zutphen

Voor patiënten die acuut opgenomen moeten worden in het ziekenhuis, zijn afspraken gemaakt om een snelle en adequate behandeling te kunnen starten. De patiënt wordt vanuit de ambulance aangekondigd bij het ziekenhuis, waar dan een team van specialisten klaarstaat om de behandeling te starten. 

 

Voor de afdeling anesthesie van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede hebben wij lessen gegeven over overdracht van patiëntgegevens tussen zorgverleners (in acute situaties). Voor de afdelingen van ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate hebben wij presentaties gegeven over de werkwijze van onze ambulancedienst. De ziekenhuizen presenteerden hun werkwijze aan ons. 

 

Samen met huisartsen(posten)

Patiënten mogen verwachten dat ze altijd de juiste zorg krijgen, waar ze ook met hun acute zorgvraag komen. Daarom is het belangrijk dat de zorgprocessen van de huisartsen(post) en de ambulancedienst naadloos op elkaar aansluiten.

 

Er zijn vijf huisartsenposten in onze regio: in Arnhem-Zuid, Velp, Zevenaar, Ede en Barneveld. Om de keten van zorg te verbeteren hebben wij afspraken gemaakt met deze huisartsenposten. De afspraken gaan over samenwerking, kennisuitwisseling, de overdrachten van huisarts naar ambulancedienst (en andersom) en over het voor elkaar oplossen van capaciteitsproblemen.

 

De huisartsenposten in onze regio hebben één of meerdere auto’s die ingezet worden voor huisbezoeken. Deze auto’s lijken qua uiterlijk op een ambulance. Bij spoedgevallen mogen ze met zwaailicht en sirene rijden. Er is geen ruimte voor een brancard, dus (liggende) patiënten kunnen niet vervoerd worden.

 

Samen met verloskundigen

Onze ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs trainen samen met verloskundigen om de samenwerking en communicatie tijdens de zorgverlening te verbeteren. Door deze samenwerking leren zij ook veel van elkaars werkgebied.

Corona overzichtspagina

Kijk voor meest gestelde vragen en antwoorden op rivm.nl/coronavirus, rijksoverheid.nl/coronavirus en coronavaccinatie.nl

Lees verder

Zie ook:


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.