1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Forensische geneeskunde

 

Forensische geneeskunde, ook bekend als gerechtelijke geneeskunde, beweegt zich tussen wetshandhaving en geneeskunde. De forensisch artsen van de GGD werken in opdracht van politie en justitie. De artsen worden ook wel gemeentelijk lijkschouwers, politieartsen, wachtdienstartsen of piketartsen genoemd. 

 

Medische arrestantenzorg

Bij medische arrestantenzorg werken forensisch artsen in opdracht van politie, justitie en Koninklijke Marechaussee. Zij adviseren over de gezondheidstoestand van bijvoorbeeld arrestanten. De arts:  

  • beoordeelt of en welke medische hulp is vereist;
  • beoordeelt of het medisch verantwoord is dat iemand wordt ingesloten;
  • adviseert over de condities waaronder iemand medisch gezien mag worden ingesloten.

Arrestanten met gezondheidsproblemen kunnen via de politie ook zelf een consult aanvragen bij een forensisch arts. Naast reguliere geneeskundige hulp, gaat het vaak om verslavingsproblematiek. 

 

Lijkschouw

Een andere taak van forensische geneeskunde is het uitvoeren van lijkschouwing. Dit gebeurt bij elk vermoeden van niet-natuurlijk overlijden. Bijvoorbeeld bij ongevallen, zelfmoord, euthanasie en medisch foutieve behandelingen. Bij het vinden van een lijk probeert een forensisch geneeskundige samen met de technische recherche de identiteit, doodsoorzaak, het moment en de omstandigheden van overlijden te achterhalen.

 

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij vermoedens van schuld door derden, wordt de officier van justitie geadviseerd een gerechtelijke sectie uit te laten voeren door een patholoog-anatoom van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

 

Bloed- en urineafname

Een forensisch arts assisteert de politie bij het verzamelen van bewijsmateriaal van alcohol, drugs en medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als iemand niet in staat is te blazen, zoekt de forensisch arts via bloed- en urineonderzoek bewijzen die de rijvaardigheid beïnvloed kunnen hebben.

 

DNA-onderzoek

Een forensisch arts kan ook een DNA-profiel maken door een uitstrijk maken van het wangslijmvlies, bloed af te nemen of haaronderzoek te verrichten. De feitelijke DNA-bepaling vindt plaats bij het NFI.

 

Letselbeschrijvingen

Een forensisch arts wordt ingeschakeld om de aard, ernst en consequenties van letsels te beschrijven. De arts beschrijft de bevindingen in begrijpelijk Nederlands, zodat deze in de rechtsgang gebruikt kunnen worden. 

 

Zedendelicten

Bij zedenmisdrijven kan een forensisch arts op verzoek van de jeugd- en zedenpolitie onderzoek doen naar eventuele sporen en letsel. Bij dit lichamelijk onderzoek wordt gebruik gemaakt van de ‘onderzoeksset zedendelicten’ van het NFI. Ook verdachten van zedenzaken worden onderzocht.

 

 

Benieuwd hoe het werk van een forensisch arts er in de praktijk uitziet? Bas Boogmans beschrijft een willekeurige nachtdienst in dit artikel (ApuntCpunt Rijnstate).

  

Meer informatie

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.