1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

GGD verstrekt PrEP

 

De GGD Gelderland-Midden is in augustus gestart met het verstrekken van PrEP aan cliënten. Bij de GGD is er financiële ruimte vrijgemaakt om aan 40 personen een recept PrEP te verstrekken en alle benodigde controles -inclusief nierfunctie- uit te voeren (zie ook landelijke prep richtlijn).

Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van deze zorg. Dit heeft er toe geleid dat inmiddels alle 40 plekken zijn vergeven. In 2019 lijkt het erop dat de PrEP zorg (deels) vergoed gaat worden. De minister heeft aangegeven de PrEP-zorg en verstrekking bij de GGD te willen beleggen en dat te willen vergoeden. Hoe dat er exact uit moet zien wordt door verschillende partijen momenteel verder uitgewerkt.

De NHG Expertgroep Seksuele gezondheid (seksHAG) is van mening dat zowel vraag-gestuurd en proactief (op indicatie) informeren, alsook het daadwerkelijk voorschrijven en begeleiden/monitoren van PrEP bij geïndiceerde patiënten een taak is die huisartsen zeer goed kunnen uitvoeren. Zie hier voor een samenvatting en het volledige standpunt.

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.