1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Meningokokkenvaccinatie op een rij

 

 

Door de media-aandacht worden we als GGD veel gebeld en we horen dat huisartsen ook nog steeds veel vragen krijgen over de meningokokken ACWY-vaccinatie. Maandag 10 september is de landelijke campagne al begonnen. Daarom nog even kort de belangrijkste informatie op een rij.

 

In mei is de meningokokken C-vaccinatie voor kinderen van 14 maanden vervangen door de meningokokken ACWY-vaccinatie. 14-jarigen geboren tussen 1-5-2004 en 31-12-2004 zullen dit najaar gevaccineerd worden. Zij kregen vanaf 17 september een uitnodiging thuisgestuurd. Kinderen geboren tussen 2001 en 2005 die niet in dit cohort vallen, zullen in 2019 gevaccineerd worden. Er is hiervoor binnen het rijksvaccinatieprogramma (RVP) voldoende vaccin gereserveerd.  

Voor vaccinatie buiten het RVP om, verwijst het RIVM naar de huisarts of naar het reizigersspreekuur van de GGD. Wij staan terughoudend tegenover vaccineren buiten het RVP om omdat het individuele risico zeer klein is, maar we begrijpen de zorgen van ouders. Uitleggen aan mensen dat het risico erg klein is, is vaak voldoende om onrust weg te nemen.

Vraag naar vaccinatie
Door de grote vraag naar vaccinaties buiten het RVP om, en het weer beschikbaar komen van vaccins, hebben we speciale meningokokkenspreekuren geopend. Het betreft wensvaccinaties op eigen kosten. We promoten deze spreekuren niet. Een afspraak maken kan via het afsprakenbureau van het reizigersspreekuur tel. 088 355 5100, maandag t/m vrijdag tussen 09.00 -17.00 uur. Gezien beperkte capaciteit kunnen we niet garanderen dat iedereen op korte termijn gevaccineerd kan worden, maar dat is ons inziens ook niet nodig.

We hebben vernomen dat bij huisartsen met name veel vragen binnen komen over kinderen tussen de 14 maanden en 14 jaar, net zoals bij ons. Voor deze groep komt er geen inhaalcampagne. De kans op ziekte en op verspreiding van de bacterie is niet voor alle leeftijdsgroepen gelijk. Er zijn tot op heden nauwelijks ziektegevallen gezien bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Uit onderzoek (en de bijsluiter/registratietekst) blijkt dat bij vaccinatie na de 11e verjaardag, er minimaal 5 jaar bescherming is, waarschijnlijk langer. De tienercampagne is dan niet meer nodig. Daarnaast geldt ook dat er medisch gezien niets op tegen is om een tweede (of derde) MenACWY-vaccinatie te krijgen.

 

Meer informatie:

Voor professionals heeft het RVP een pagina met zeer bruikbare vragen en antwoorden opgesteld: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals . Ook op de website van het RIVM is veel informatie te vinden.

Als patiënten algemene vragen hebben, kunt u ze verwijzen naar de Campagne website http://www.deelditnietmetjevrienden.nl/ of de website van het RVP https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/menacwy . Voor vragen over de oproep zelf kunnen zij zich binnen kantoortijden wenden tot onze frontoffice JGZ op tel. 088 355 6000.

Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt Infectieziekten van de GGD Gelderland-Midden. Dit meldpunt is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via tel. 088 355 5493.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.