1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Inspecties

Op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verantwoordelijkheid voor “het bevorderen van technische hygiënezorg”.

 

Technische hygiënezorg (THZ) wordt voor de gemeente uitgevoerd door de GGD en heeft als doel de verspreiding van infectieziekten te beperken of te voorkomen. THZ richt zich met name op organisaties, instellingen en kwetsbare groepen (ouderen, kinderen) waar een verhoogd risico op overdracht van infectieziekten bestaat.


Het team THZ voert de volgende taken uit:

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.