1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

HygiŽnezorg in opvanglocaties asielzoekers

 

Mensen die in Nederland asiel aanvragen worden opgevangen in een opvangcentrum. Waar iemand komt te wonen is afhankelijk van zijn of haar leeftijd en van de fase waarin hij of zij in de asielprocedure zit.

 

Er zijn diverse opvangcentra:

  • Centrale opvanglocatie in Ter Apel (Groningen) waar de asielzoeker in eerste instantie wordt opgevangen
  • Procesopvanglocatie: een locatie voor asielzoekers in de eerste fase van hun procedure. In onze regio zijn er procesopvanglocaties in Arnhem (Zuid) en in Wageningen.
  • Asielzoekerscentrum (AZC): voor reguliere opvang van asielzoekers; in het werkgebied van VGGM is dit Arnhem-Zuid-Vreedenburgh.
  • Vrijheidsbeperkende locatie: in deze locatie in Ter Apel verblijven uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht meer hebben op opvang in een AZC.
  • Gezinslocatie: bestemd voor afgewezen asielzoekers met minderjarige kinderen die vanwege de minderjarigheid van de kinderen niet op straat mogen worden gezet.
  • Locaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen(AMV) zoals Kinderwoongroepen (KWG), kleine wooneenheden (KWE) of een Campus. In het werkgebied van VGGM zijn die bijvoorbeeld in Arnhem en Wageningen.

Een totaal overzicht van opvanglokaties vindt u hier.

De gebouwen waarin deze opvang plaatsvindt zijn erg verschillend. Het kan gaan om moderne goed geventileerde gebouwen, maar ook om oude gebouwen. Naarmate er meer mensen voorzieningen delen of hoe minder de locatie aan de eisen van deze tijd voldoet, hoe groter de kans dat infectieziekten kunnen worden overgedragen.

 

GGD inspecties

De GGD voert jaarlijks een  inspectie uit in de gemeenschappelijke voorzieningen van deze centra en controleert op hygiëne. Als voorzieningen zoals recreatieverblijven, douches en keuken gedeeld worden,  is het belangrijk dat de maatregelen ten aanzien van de hygiëne goed genomen zijn. De inspecties worden uitgevoerd aan de hand van de

Hygiënerichtlijnen collectieve voorzieningen asielzoekers

Checklist hygiënebegeleiding asielzoekerscentra

 

De resultaten van de inspectie worden vastgelegd in een rapport dat aan het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) wordt aangeboden. Het COA kan vervolgens aan de hand van een actielijst met verbeterpunten zorgen dat de situatie aangepast wordt. Een kopie van het rapport wordt naar GGD Nederland gestuurd. De meeste problemen blijken voor te komen bij ‘Bouw en inrichting’, ‘Persoonlijke hygiëne’ en ‘Schoonmaak’.

 

De adviezen richtten zich meestal op verbetering van het binnenmilieu, verbeteren van de persoonlijke hygiëne van de asielzoekers en op kennisvergroting over  hygiëneregels en infectieziektepreventie bij de COA medewerkers.

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.