1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Rapporten inspecties kinderopvang

Een toezichthouder kinderopvang beoordeelt in principe jaarlijks of een kinderopvanglocatie voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er worden verschillende domeinen onderzocht, waaronder pedagogische kwaliteit en de kennis van protocollen waar een organisatie mee werkt.

 

Rapporten van de inspecties worden verzonden aan het kindercentrum, het gastouderbureau, de gastouder, de peuterspeelzaal en de gemeente. Deze rapporten zijn openbaar en te raadplegen via de volgende link: www.landelijkregisterkinderopvang.nl
Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.