1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Jeugd & gezondheid

 

De Jeugdgezondheidszorg zet zich in om zo snel mogelijk problemen op te sporen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Dat kan zijn op het gebied van gezondheid of ontwikkeling van het kind. Als er problemen zijn dan begeleidt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) het kind, de ouders of verzorgers en eventueel de leerkracht van school. Als het nodig is, wordt doorverwezen naar een andere hulpverleningsinstantie.

 

Kinderen

De JGZ wordt in Gelderland-Midden uitgevoerd door de GGD Gelderland-Midden. Kinderen van 0 tot en met

4 jaar worden onderzocht op het consultatiebureau. Kinderen tussen

4 en 18 jaar worden op school gezien door medewerkers van de jeugdgezondheidszorg. Dat doet de JGZ bij alle kinderen op verschillende, vastgestelde momenten.

 

 

Samenwerking

De JGZ werkt samen met alle scholen. Dit gebeurt in overleg met de ouders of verzorgers en de kinderen zelf. Als het nodig is, werkt de JGZ ook samen met instanties als Jeugdbescherming, Maatschappelijk Werk, de GGZ, huisartsen en specialisten.

In Nederland is dit wettelijk vastgelegd. JGZ moet zich inzetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid, de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling en de veiligheid van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.