1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Aanvraag programma Voorzorg

Voorzorg is een vrijwillig preventief programma bestaande uit een intensief schema van 40-60 huisbezoeken door de Voorzorgverpleegkundige van GGD Gelderland-Midden. Samen met de (aanstaande) kwetsbare, jonge moeder wordt gewerkt aan de veiligheid, opvoeding en ontwikkeling van moeder en kind. Als zij wil, kan de aanstaande moeder aangemeld worden als zij 13-28 weken zwanger is van haar eerste kind, max. 25 jaar en laagopgeleid is, enige beheersing van de Nederlandse taal heeft, en niet op korte termijn gaat verhuizen. Bij twijfel of afwijking van de inclusiecriteria kunt u altijd aanmelden. De Voorzorgverpleegkundige zal samen met de a.s. moeder de mogelijkheid van deelname bespreken.

 

Professionals kunnen een intake-huisbezoek Voorzorg aanvragen op de volgende wijze:

  1. Download hier het aanvraagformulier
  2. Vul het formulier in
  3. Sla het formulier op als ‘Voorzorg’ met de postcode zwangere
  4. Mail het formulier via Zorgmail naar: ggdgelderlandmiddenjgz04@zorgmail.nl
  5. De Voorzorgverpleegkundige neemt vervolgens contact op met de zwangere
  6. Na het bezoek ontvangt de aanvrager een terugkoppeling via Zorgmail en/of telefoon

De formulieren


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.