1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Verwijzing “Onrustige baby en huilen”

De JGZ heeft een begeleidingstraject voor ouders met een onrustige baby.

Aanvraag kan komen van huisarts, verloskundige, kraamverzorgende, begeleider, maatschappelijk werk, Follow-up Rijnstate of van de ouders zelf.

 

Een aanvraag indienen kan via de Vragenlijn JGZ. De begeleiding is erop gericht de ouders te versterken in hun ouderrol, te ondersteunen in de communicatie met de baby: wat vraagt de baby en wat heeft hij/zij nodig. Handvatten die heirbij aangeboden worden, richten zich op structuur inbouwen in de omgang met de baby, met hulp van regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie in de dagelijkse verzorging.

 

Dit op basis van sensitief ouderschap en met als doel het creëren van een veilige omgeving en hechting. Er is samenwerking met de Follow-up poli kindergeneeskunde in het Rijnstate ziekenhuis.

 

Traject na aanmelding:

  1. Huisbezoek; de jeugdverpleegkundige bespreekt de situatie met behulp van een Vragenlijst
  2. Hulpmiddelen: het boekje Baby in balans en Huildagboek.
  3. Medisch onderzoek; de jeugdarts, eventueel in overleg met huisarts onderzoekt de baby om een medische oorzaak voor excessief huilen uit te sluiten.
  4. Er is contact met JGZ en ondersteuning totdat de situatie stabiel is.

Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.