1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Voor scholen

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Gelderland-Midden beschermt en bevordert de gezondheid én de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen van 4 tot 18 jaar.

 

Samenwerking
De JGZ werkt nauw samen met scholen en volgt de ontwikkeling van alle kinderen op het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs. Problemen worden tijdig gesignaleerd en waar mogelijk aangepakt. Dit gebeurt in goed overleg met de kinderen en hun ouders of verzorgers. Als het nodig is, werkt de JGZ ook samen met andere instanties voor de jeugd, zoals Jeugdzorg, Maatschappelijk Werk,  de GGZ, huisartsen en specialisten.

 

Telefonische vragenlijn

Leerkrachten en interne begeleiders kunnen gebruik maken van de telefonische vragenlijn. Deze vragenlijn is iedere werkdag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur via

088 - 355 6000. U kunt doorgeschakeld worden naar de arts of verpleegkundige die verbonden is aan jullie school.

 

Signalering door school

Leerkrachten zien hun leerlingen dag in, dag uit, en zijn vaak de eersten die merken dat er iets aan de hand is. Daarom willen wij, naast signalen die wij krijgen van kind en ouders, graag gebruik maken van signalen van leerkrachten. Om leerkrachten te steunen in hun taak als signaleerder bieden wij een signaleringscursus aan.

 

Meer informatie

Voor organisatorische vragen kunt u bellen met 088 - 355 6000 of een e-mail sturen.

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.