1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

JGZ op school

GGD Gelderland-Midden stelt het risicokind centraal. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige zijn op school aanwezig voor spreekuren. De doktersassistente ziet de kinderen tijdens wettelijk verplichte contactmomenten.

 

Hierdoor is er meer tijd voor samenwerking met scholen en meer aandacht voor risicoleerlingen. Twijfels of zorgen over een leerling? Benoem ze bij de doktersassistente, de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts.

 

Zorg- en Adviesteams

De JGZ neemt deel aan Zorg- en Adviesteams (ZAT’s) en zorgplatforms. Hierdoor is de JGZ met de ketenpartners betrokken bij de zorg aan risicoleerlingen.

 

Informatie voor scholen

JGZ op het:

|

 JGZ op het:

|

 JGZ op het:

Basisonderwijs Voortgezetonderwijs Speciaalonderwijs

 

Aanleveren informatie zorgoverleg (OT/ZAT)

Aanmeldingen doorgeven

Als tussen school en JGZ afspraken zijn gemaakt over het uitwisselen van gegevens kan dat veilig gebeuren door deze documenten te uploaden via de beveiligde webpagina op onze website: www.vggm.nl/schoolupload. De scholen hebben de benodigde gegevens ontvangen. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op via 088 355 60 00.

 

Let op: Belangrijk is dat ouders op de hoogte zijn van de aanmelding en de daarin geuite zorg. Ouders ontvangen (thuis) een uitnodiging voor het spreekuur. Dit mag geen verrassing voor hen zijn. Het is mogelijk dat leerlingen op een andere locatie worden opgeroepen voor het spreekuur.

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.