1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Vluchtelingen

 

Asielzoekerskinderen binnen het reguliere onderwijs zijn dikwijls kinderen die in een asielzoekerscentrum (AZC) verblijven in afwachting van een status en woning of inmiddels een woning toegewezen hebbben gekregen.

 

Op het moment dat een kind in een AZC woont dan kan het gezin horen dat ze een ‘status voor bepaalde tijd’ ontvangen.Het gezin kan blijven wonen in het AZC totdat er een woning bij een gemeente vrij komt. Op dit moment is er een tekort aan woningen voor statushouders. Hierdoor blijven gezinnen langer in een AZC wonen.

 

De kinderen die in een AZC wonen zijn leerplichtig en gaan naar school. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor het beschikbaarstellen van de gezondheidzorg aan deze groep asielzoekers. Zij kunnen, net als ieder ander, naar bijvoorbeeld de huisarts, de verloskundige, de jeugdgezondheidszorg of het ziekenhuis.

 

Voor meer informatie over asielzoekersscholieren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs http://www.coa.nl/

 

In de facstheet leest u meer over hoe de gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland georganiseerd is.

 

Voor de onderzoeken die JGZ op de (reguliere) basisscholen uitvoert, zijn er een aantal vragenlijsten in andere talen beschikbaar. Klik hier voor deze bestanden.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.