1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Veelgestelde vragen over privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. We ontvangen regelmatig vragen van scholen en andere ketenpartners over het veilig verwerken van persoonsgegevens en het wel of niet moeten sluiten van een verwerkersovereenkomst. Onderstaand treft u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Ook verwijzen wij u graag naar ons privacyverklaring waar u aanvullende informatie vindt over de gegevensverwerking bij VGGM.

  

Waarom vraagt JGZ de leerlingenlijsten en hoe kan ik deze veilig versturen?

JGZ ontvangt informatie over leerlingen van DUO. Helaas is de informatie van DUO niet compleet. Gegevens over bijvoorbeeld de groep of klas in het Voortgezet Onderwijs en de locatie (bij scholen met één Brincode en meerdere locaties) zijn niet bij DUO bekend. U wordt als school gevraagd om deze gegevens via een beveiligde webpagina op onze website aan te leveren. De inloggegevens en de link voor deze beveiligde pagina ontvangt u van ons. Mocht u hier vragen over hebben, bel ons dan: 088 - 355 6000.

 

Hoe kan ik leerlingen aanmelden voor het spreekuur?

U meldt de leerlingen aan via een beveiligde pagina op onze website. Op deze beveiligde pagina kunt u de aanmeldformulieren veilig uploaden. De inloggegevens en de link voor deze beveiligde pagina ontvangt u van ons. Mocht u hier vragen over hebben, bel ons dan: 088 - 355 6000.

 

Hoe ontvang ik de spreekuurmailing van JGZ?

De spreekuurmailing die u van JGZ ontvangt, bevat enkel de afspraaktijden per leerling. Deze e-mails worden door ons met TLS-encryptie (dat de communicatie tussen computers beveiligt) verstuurd. Om deze e-mail veilig te kunnen ontvangen dient u ook gebruik maken van TLS. Twijfelt u of dit het geval is, neem dan contact op met uw ICT-dienstverlener.

 

Hoe kan ik de agenda's en verslagen van zorgstructuren en netwerkoverleggen veilig versturen?

Interne begeleiders kunnen kinderen het hele jaar door aanmelden. Dit kan door het aanmeldformulier via onze beveiligde website te versturen: www.vggm.nl/schoolupload. De scholen hebben de benodigde gegevens ontvangen. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op via 088 355 60 00.

Let op: Belangrijk is dat ouders op de hoogte zijn van de aanmelding en de daarin geuite zorg. Ouders ontvangen (thuis) een uitnodiging voor het spreekuur. Dit mag geen verrassing voor hen zijn. Het is mogelijk dat leerlingen op een andere locatie worden opgeroepen voor het spreekuur.

 

Is het nodig om een verwerkersovereenkomst af te sluiten met JGZ?

Een verwerkersovereenkomst is verplicht als een derde partij wordt ingeschakeld om namens de verwerkingsverantwoordelijke gegevens te verwerken. De jeugdgezondheidszorg vraagt om leerlinggegevens ten behoeve van een doel dat in de Wet Publieke Gezondheidszorg is vastgesteld. De jeugdgezondheidszorg verwerkt dus geen gegevens in opdracht van de school, maar is zelfstandig verantwoordelijk. Een verwerkersovereenkomst is daarom niet nodig.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.