1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Vragenlijst, SDQ (ook anderstalig)

Ouders krijgen bij de standaardonderzoeken in het basisonderwijs (groep 2 en 7) en onderbouw middelbare school (klas 1 of 2) vragenlijsten thuisgestuurd. Het gaat om een (medische) vragenlijst, de SDQ (in het basisonderwijs) en informerende brief. SDQ staat voor Strengths and Difficulties Questionnaire. De SDQ is een gevalideerde, landelijk gebruikte vragenlijst t.a.v. de psychosociale gezondheid van kinderen tussen 4 en 12 jaar oud.

 

Er worden Nederlandstalige lijsten opgestuurd. De lijsten zijn ook in andere talen beschikbaar, deze zijn hieronder opvraagbaar.

De volgorde van vragen is in de verschillende lijsten gelijk: vraag 3 in het Nederlands is dezelfde als vraag 3 in het Turks ed. Dit kan handig zijn om te weten wanneer u de vragenlijst samen met de ouder in zou vullen.

 


Brief en vragenlijst basisonderwijs 10-11 jarigen
Brief en vragenlijst basisonderwijs 5-6 jarigen
Letter Health check children 10-11 years of age
Letter Health check children 5-6 years of age
Questionnaire Elementary school 5-6 years
Questionnaire elementary school 10-11 years of age
SDQ Arabisch
SDQ Engels
SDQ Frans
SDQ Nederlands, dec 2018
SDQ Turks
VO gezondheidsonderzoek onderbouw brief en vragenlijst webversie


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.