1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Zorgstructuren

 

De JGZ is een actieve partner in verschillende zorgstructuren, zoals de zorg (- en advies)teams, de wijkteams in de gemeente en het CJG. Hierdoor is de JGZ samen met ketenpartners betrokken bij de zorg aan risicoleerlingen. Per gemeente verschilt welke zorgstructuren er zijn. Zorgstructuren zijn bedoeld om snel, eenduidig en met alle behandelende partijen de zorg voor een kind af te stemmen. Het gaat hierbij om een organisatie-overstijgende, multidisciplinaire aanpak waarbij vroegtijdig en laagdrempelig hulp wordt geboden.

Als tussen school en JGZ afspraken zijn gemaakt over het uitwisselen van gegevens kan dat veilig gebeuren door deze documenten te up-loaden via een beveiligde webpagina op onze website. De inloggegevens en de link voor deze beveiligde pagina ontvangt u van ons. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op via 088 - 355 6000.

 

Verwijsindex

De verwijsindex risicojongeren is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Door de signalen in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij een andere instantie, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Dankzij de verwijsindex blijft iedere jongere in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen. De verwijsindex bevat geen inhoudelijke informatie, maar alleen informatie over welke hulpverleners betrokken zijn. 

 

Folder over de verwijsindex regio Arnhem, voor ouders/opvoeders

Folder over de verwijsindex regio Arnhem, voor jongeren

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.