1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Groepscursus op aanvraag

Op verzoek van een wijkteam, voorschoolse voorziening, wijkcentrum e.d. kan  Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland-Midden groepsbijeenkomsten geven over verschillende thema's.

De bijeenkomsten zijn bestemd voor ouders/verzorgers, pedagogisch medewerkers en/of leerkrachten en kunnen verzorgd worden op verschillende locaties, bijvoorbeeld een CJG, consultatiebureau, voorschoolse voorziening, wijkcentrum of school. De bijeenkomsten worden georganiseerd in de vorm van laagdrempelige voorzieningen als koffieochtenden of ouderavonden, dicht in de buurt en sluiten aan bij de behoefte aan sociale steun en de informatiebehoefte van ouders.

 

In sommige gemeenten zijn hierover specifieke afspraken gemaakt met de voorzieningen of binnen CJG-verband. Soms wordt de voorlichting uitgevoerd in samenwerking met anderen, bijvoorbeeld verloskundigen of maatschappelijk werk.

Mogelijke thema's kunnen zijn: ouderschap, (borst-) voeding, huilen en troosten, voorlezen en taalontwikkeling of omgaan met het (niet) luisteren van peuters.

 

Het is ook mogelijk themabijeenkomsten te organiseren rondom andere onderwerpen en vragen die vallen binnen het werkveld van de Jeugdgezondheidszorg. De bijeenkomsten kunnen op maat worden afgestemd.

 

Meer informatie en aanvragen

Aanvragen kan direct via het aanvraagformulier. Voor meer informatie kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bellen naar: 088-355 6000 of stuur een e-mail naar: secretariaatJGZ@vggm.nl


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.