1. Ga naar navigatie
 2. Bekijk inhoud van de pagina
 3. Ga naar zoeken

Basisonderwijs

De JGZ onderzoekt elk kind op 5- of 6-jarige leeftijd (meestal in groep 2) en op 10- of 11-jarige leeftijd (meestal in groep 7). Voor het onderzoek vraagt de JGZ de ouders om informatie over de gezondheid van hun kind. Ook leerkrachten kunnen aangeven bij welke kinderen zij denken dat er iets aan de hand is (uiteraard bespreken zij dit eerst met u).

 

Snel naar: 

 

Onderzoek op 5- of 6-jarige leeftijd

Bij dit onderzoek zijn geen ouders aanwezig. U krijgt een informatiebrief die u moet ondertekenen om toestemming te geven voor het onderzoek. Verder ontvangt u twee vragenlijsten over de lichamelijke en psychosociale (gedrag, emoties) ontwikkeling van uw kind met het verzoek deze in een gesloten enveloppe in te leveren bij de leerkracht. Hierop kunt u ook vragen over de gezondheid of het gedrag van uw kind kwijt.

 

Bij deze leeftijd ligt de nadruk op:

 • zien;
 • horen;
 • lengte en gewicht;

Verder wordt gelet op mondgezondheid, beweging en motoriek, verzorging en hygiëne, beleving situatie op school en thuis, veiligheid. Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.

 

Tijdens het onderzoek:

 • luistert het kind met een koptelefoon op naar piepjes, ter behoordeling van het gehoor;
 • test de JGZ de ogen van het kind;
 • weegt en meet de JGZ het kind, ter beoordeling van de groei;
 • is er een kort gesprekje van de JGZ met het kind bijv. over de beleving van de klas

Als uw kind vragen heeft, kunt u uitleggen dat de JGZ-medewerker iemand is, die kijkt naar de gezondheid. Hij of zij kijkt ‘hoe gezond je bent, om je gezond te houden’. Het is voor kinderen soms belangrijk om te weten dat het onderzoek geen pijn doet en er géén prikken worden gegeven. Uw kind hoeft zich, behalve de schoenen, niet uit te kleden voor het onderzoek.

 

Onderzoek op 10- of 11-jarige leeftijd

Bij dit onderzoek zijn geen ouders aanwezig. U krijgt een informatiebrief, die u moet ondertekenen om toestemming te geven voor het onderzoek. Verder ontvangt u twee vragenlijsten over de lichamelijke en psychosociale (gedrag, emoties) ontwikkeling van uw kind met het verzoek deze in een gesloten enveloppe in te leveren bij de leerkracht. Hierop kunt u ook vragen over de gezondheid of het gedrag van uw kind kwijt. Bij deze leeftijd ligt de nadruk op:

 • lengte en gewicht, ontwikkeling van het lichaam gezien de puberteit;
 • sociaal emotionele ontwikkeling: onder andere omgaan met anderen, pesten/plagen;
 • aspecten zoals mondgezondheid, verzorging en hygiëne, opvoeding, vrije tijd, beeving situatie op school en thuis, veiligheid.

 

Hoe gaat het onderzoek?

De kinderen komen één voor één in een aparte, afgeschermde kamer bij de doktersassistente. Vooraf heeft de assistente de vragenlijst van de ouders en de signaleringslijst van de leerkracht gelezen. Uw kind hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden (behalve de schoenen). De doktersassistente begint het onderzoek met een gesprekje. Ze stelt vragen over bijvoorbeeld vriendjes en vriendinnetjes, wat het kind net in de klas heeft gedaan en of er ook geplaagd of gepest wordt in de klas. Hierna weegt de doktersassistente het kind en meet ze de lichaamslengte. De ogen en oren worden bij de 5/6 jarige kinderen altijd getest, bij de 10/11 jarige kinderen worden deze alleen getest bij twijfel of klachten over het zien of horen.

 

Terugkoppeling bij beide onderzoeken

U ontvangt via het kind een uitslagbrief over het onderzoek. Hierop staat informatie over lengte en gewicht en andere bevindingen. Naar aanleiding van het onderzoek kan de JGZ voorlichting en advies geven. Als er bijzonderheden naar voren komen, nodigt de JGZ ouder en kind uit voor een vervolgafspraak. Het is ook mogelijk dat u gebeld wordt door de jeugdarts of -verpleegkundige.

Als u hiervoor toestemming geeft, krijgt ook de school bericht over de uitkomst van het onderzoek.

 

Brieven en vragenlijsten bij beide onderzoeken

Ouders krijgen bij de standaardonderzoeken in het basisonderwijs (groep 2 en 7) vragenlijsten thuisgestuurd. Het gaat om een (medische) vragenlijst, de SDQ en informerende brief. SDQ staat voor Strengths and Difficulties Questionnaire. De SDQ is een gevalideerde, landelijk gebruikte vragenlijst t.a.v. de psychosociale gezondheid van kinderen tussen 4 en 12 jaar oud.

 

Er worden Nederlandstalige lijsten opgestuurd. De lijsten zijn ook in andere talen beschikbaar, deze zijn hieronder opvraagbaar.

De volgorde van vragen is in de verschillende lijsten gelijk: vraag 3 in het Nederlands is dezelfde als vraag 3 in het Turks ed. Dit kan handig zijn om te weten wanneer u de vragenlijst samen (met een andere ouder) in zou vullen.

 


Brief en vragenlijst basisonderwijs 10-11 jarigen
Brief en vragenlijst basisonderwijs 5-6 jarigen
Letter Health check children 10-11 years of age
Letter Health check children 5-6 years of age
Questionnaire Elementary school 5-6 years
Questionnaire elementary school 10-11 years of age
SDQ Arabisch
SDQ Engels
SDQ Frans
SDQ Nederlands, dec 2018
SDQ Turks
VO gezondheidsonderzoek onderbouw brief en vragenlijst webversie

 

Onderzoek op een andere leeftijd

Wanneer u vragen heeft over de groei of ontwikkeling van uw kind (bijvoorbeeld de oren, groei, psychosociale ontwikkeling), dan kunt u altijd een afspraak maken met de JGZ. Dit kan ook als u advies over de opvoeding wilt.

 

Zelf een afspraak maken

Voor een afspraak kunt u bellen naar de informatie- en afsprakenlijn 088 355 60 00 of mailen. De JGZ is op werkdagen bereikbaar (niet in schoolvakanties). Voor kleine of korte vragen, kunt u hier ook terecht.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.