1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Cursus: beter omgaan met pubers

In de puberteit verandert veel, zowel voor pubers als voor hun ouders. Dat is voor de ouders en voor de kinderen lastig. GGD Gelderland-Midden houdt jaarlijks twee cursussen voor ouders van puberende kinderen. U bent van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De eerst volgende volgende cursus zal plaats vinden in oktober /  november 2019. 

 

De cursus wordt gegeven door twee jeugdverpleegkundigen die bijna dagelijks op scholen in de regio spreekuren houden en veel weten over pubers en wat er speelt in deze leeftijdscategorie. Zij spreken de pubers en hebben niet alleen oog voor lichamelijk ontwikkelingen, maar juist ook voor de geestelijke, gedragsmatige en sociale ontwikkelingen die kinderen doormaken.

De GGD begrijpt dat er in de puberteit niet alleen veel verandert voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Daarom is deze cursus voor u opgezet.  

Waar loopt u tegen aan als ouder en hoe begeleidt u uw kinderen op een positieve manier?

 

5 bijeenkomsten

De cursus ‘Beter omgaan met pubers’ bestaat uit 5 bijeenkomsten. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de prettige én de lastige kanten van het omgaan met pubers. U krijgt informatie over hoe u het contact met uw zoon of dochter kunt bevorderen en ruzie kunt voorkomen. De deelnemers vinden herkenning bij elkaar door ervaringen en oplossingen te delen.

De cursus kent een basisprogramma, maar de vragen van ouders kunnen steeds anders zijn. Als u zich aangemeld heeft, neemt een cursusleidster kort voor de cursus contact met u op om uw specifieke vragen te horen en zo de cursus op maat te maken.

Basisprogramma
De cursus besteedt, naast de door de deelnemers aangedragen punten, aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • veranderingen in de puberteit;
  • positieve aandacht en manieren van opvoeden;
  • ruzie voorkomen: luisteren naar een puber;
  • ruzie oplossen: praten met een puber;
  • grenzen stellen en straffen;
  • (omgaan met) sociale media en internet

Voor wie?

Ouders van (ongeveer) 12- tot en met (ongeveer) 16-jarigen, die vragen hebben over of problemen hebben bij de opvoeding van hun puber(s).


Waar en wanneer? 

De eerst volgende cursus is in oktober / november 2019. 

Het is van belang dat u alle avonden aanwezig bent, omdat er een opbouw in de cursus zit.

De bijeenkomsten zijn van 19.30 – 21.30 uur aan de Schelmseweg 93a, in ons scholingsgebouw aan de achterkant van het Openlucht Museum.

 

Inschrijven kan tot 2 weken voor het begin van de cursus. Er zijn 16 plaatsen beschikbaar. Als de cursus vol zit, wordt contact met u opgenomen en kunt u op de wachtlijst voor de volgende cursus worden geplaatst. De cursus wordt twee keer per jaar georganiseerd.  

 

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden of meer informatie kan via secretariaatJGZ@vggm.nl onder vermelding van ‘aanmelding voor pubercursus’. Vergeet niet uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden. Deelname aan de cursus is gratis.

 

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.