1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Speciaal onderwijs

Wanneer uw kind naar het speciaal onderwijs gaat, krijgt het een entreeonderzoek. U wordt hiervoor samen met uw kind uitgenodigd bij de jeugdarts.

 

Tijdens dit onderzoek is er aandacht voor onder andere de algemene gezondheidstoestand, eetgewoonten, slapen, sociale contacten en lichamelijke verzorging. De jeugdarts meet en weegt uw kind en test de oren en ogen. Zo nodig kijkt hij naar de rug, houding en motoriek. Alleen op indicatie vindt verder onderzoek plaats.

 

Na het onderzoek stelt de jeugdarts zonodig een diagnose. Ook geeft de jeugdarts voorlichting en advies en overlegt met en verwijst naar bijvoorbeeld de huisarts, maatschappelijk werk of andere hulpverlening. De jeugdarts bespreekt, met uw toestemming, de bevindingen met de school.

 

Tweede onderzoek

Het tweede onderzoek vindt plaatst wanneer uw kind 6 jaar oud wordt. De jeugdarts voert dit onderzoek uit. De jeugdarts neemt een vragenlijst met u door, meet en weegt uw kind, test oren en ogen, en kijkt zo nodig naar de rug/houding en de motoriek.

De jeugdarts schenkt verder aandacht aan zaken als de schoolkeuze, spraaktaalontwikkeling, algemene gezondheidstoestand, medicijngebruik en sociale contacten.

 

Derde onderzoek

Het derde onderzoek is wanneer uw kind 8 jaar is. Bij dit onderzoek zijn geen ouders aanwezig. U krijgt een informatiebrief, die u moet ondertekenen om toestemming te geven voor het onderzoek. Hierop kunt u ook vragen over de gezondheid van uw kind kwijt. De jeugdarts meet en weegt uw kind en test de ogen en oren.

 

De resultaten van het onderzoek worden aan uw kind meegegeven. Wanneer u vragen op de informatiebrief heeft geschreven, neemt de jeugdarts zo nodig contact met u op.

 

Vierde onderzoek

In het schooljaar waarin uw kind 11 jaar oud wordt, voert de jeugdarts het vierde onderzoek uit. U ontvangt een informatiebrief en een vragenlijst die u ingevuld mee moet nemen naar het onderzoek. U bent aanwezig bij dit onderzoek. De arts bespreekt de vragenlijst met u en voert een gesprek over onder andere de algemene gezondheidstoestand, eetgewoonten, slapen en sociale contacten. Daarnaast meet en weegt de jeugdarts uw kind, test hij ogen en oren en kijkt hij zo nodig naar de rug en houding.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.