1. Ga naar navigatie
 2. Bekijk inhoud van de pagina
 3. Ga naar zoeken

Onderzoek in de bovenbouw

Aan alle jongeren van 15/16 jaar wordt door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (hierna afgekort tot JGZ) een gezondheidsonderzoek aangeboden. Deelname is geheel vrijwillig. Hieronder vindt u informatie over dit onderzoek.

 

logo_ecm_481Contact met 15/16-jarigen

Jongeren van 12 tot 19 jaar maken veel lichamelijke en psychosociale veranderingen door. Dat vraagt veel van hen. Zorgen, vragen en risicovol gedrag komen dan ook geregeld voor. Daarom is het goed om deze groep  -na het onderzoek in de onderbouw- ook een contactmoment in de bovenbouw aan te bieden.

 

Ontwikkeling en invoering

De JGZ heeft dit gezondheidsonderzoek ontwikkeld samen met jongeren, zorgcoördinatoren van middelbare scholen, ouders en beleidsmedewerkers van de gemeente. Zo is ervoor gezorgd dat vorm en inhoud van het onderzoek goed aansluiten bij de behoeften, belevingswereld en problematiek van jongeren. Het onderzoek heet: Gezond leven? Check het even! 

  

Doel

Het doel van het gezondheidsonderzoek is het versterken van de gezondheid en welzijn van jongeren. We laten hen stilstaan bij hun gezondheid en hun welzijn op school, thuis en in hun vrije tijd, en nodigen ze uit om de vragen die ze hebben, te stellen. Als zij dat willen, kunnen we hen adviseren of als het nodig is doorverwijzen naar zorg. Door problemen in een vroeg stadium te signaleren, kan erger voorkomen worden. De regie voor het onderzoek ligt zoveel mogelijk bij de jongeren zelf.

 

Het contact heeft een positieve en oplossingsgerichte benadering

Het uitgangspunt is om positief en op maat in te steken op gezondheid (medisch, psychisch en sociaal). Met een oplossingsgerichte werkwijze wordt aangesloten bij de vragen van jongeren en worden zij gesterkt in hun eigen verantwoordelijkheid. Wij gaan uit van de oplossing(srichting) die van de jongere zelf komt.

 

 De volgende thema’s komen aan bod:

 • Lichamelijke gezondheid (incl. gewicht en bewegen);
 • Psychische gezondheid (incl. depressie, pesten, weerbaarheid);
 • Verslavende middelen (zoals roken, alcohol, drugs, gamen en internet);
 • Seksuele ontwikkeling (incl. relaties, vriendschappen);
 • Zelfredzaamheid (incl. schoolparticipatie, financiën, kennis waar je terecht kunt met welke vraag);
 • Sociale omgeving (school, thuis, vrije tijd).

Het onderzoek kent de volgende opbouw:

Jongeren, ouders en mentoren worden vooraf geïnformeerd dat het gezondheidsonderzoek gaat plaatsvinden. Ouders/verzorgers en mentoren kunnen eventuele vragen of zorgen over hun kind/leerling met medeweten van de leerling, aan de JGZ doorgeven.

 

 1. Als start bekijken de jongeren klassikaal een introductie- en informatiefilm van enkele minuten.
 2. Direct na de film vullen zij in de klas een online vragenlijst in. De vragenlijst nodigt hen uit na te denken over hun gezondheid en welzijn en aan te geven aan welke informatie of hulp zij behoefte hebben.
 3. Vervolgens ontvangt iedereen persoonlijk online informatie. De jongeren krijgen feedback op maat en worden toegeleid naar relevante informatieve websites/apps.
 4. Daarna volgt persoonlijk contact met de jeugdverpleegkundige of -arts. Het is afhankelijk van het opleidingsniveau of alle 15/16-jarige leerlingen gezien worden (VMBO, praktijkonderwijs en speciaal onderwijs) of alleen op indicatie (MAVO/HAVO/VWO). In dit persoonlijk contact krijgen jongeren afhankelijk van het soort probleem/vraag een onderzoek, advies of worden doorverwezen.

De jongere heeft de regie

De regie voor het onderzoek ligt zoveel mogelijk bij de jongeren zelf. Zij kunnen de onderwerpen van gesprek aangeven. Alleen bij specifieke signalen -zoals tekenen van depressie of misbruik- of zorgen geuit door ouders of school- wordt er actief het gesprek aangegaan. Dat betekent voor PRO- en VMBO-leerlingen dat de verpleegkundige daar gericht naar vraagt en voor MAVO-/HAVO- en VWO-leerlingen dat zij worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.  

  

Privacy

Het onderzoek is erop gericht, al dan niet in een persoonlijk gesprek, antwoord te geven op de gezondheidsvragen die jongeren hebben. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en bewaard in het medisch dossier. Dit is beveiligd door het medisch beroepsgeheim.

Er zal niet op individueel niveau worden gerapporteerd aan school of gemeenten. Hiervoor kunnen alleen geanonimiseerde gegevens op groepsniveau worden gebruikt om beleid gericht op jongeren te kunnen onderbouwen en evalueren.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.