1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Voortgezet speciaal onderwijs / praktijkonderwijs

 

Tweede klas

In de tweede klas van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs, voert de jeugdarts of jeugdverpleegkundige onderzoek uit. Hierbij zijn geen ouders aanwezig. U krijgt een uitnodiging via de post thuis. Bij de uitnodiging zit een vragenlijst voor uw kind over onder andere de algemene gezondheid en de leefgewoonten. Ook u kunt op de vragenlijst vragen over de gezondheid van uw kind kwijt. Uw kind moet de ingevulde vragenlijst meenemen naar het onderzoek.

 

Vragenlijst en gesprek

Voorafgaand aan het onderzoek neemt de arts/verpleegkundige soms klassikaal nog een andere vragenlijst af. Deze richt zich vooral op psychosociale factoren (hoe zit uw kind in z'n vel?). De arts/verpleegkundige voert een gesprek met uw kind aan de hand van de vragenlijsten, signalen van de mentor (deze bespreekt de mentor uiteraard eerst met u) en uw vragen. Hierbij wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld eetgewoonten, slaapgedrag, beweging, beleving thuissituatie en schoolbeleving. Daarnaast meet en weegt de arts uw kind. Ook test hij de ogen en onderzoekt zo nodig de oren en de rug.

 

Zo nodig verwijst de arts door naar andere hulpverlening zoals de huisarts, maatschappelijk werk of andere hulpverlening.

 

De resultaten van het onderzoek worden genoteerd op een bevindingenbriefje voor ouders. Indien gewenst, kan uw kind nogmaals worden opgeroepen voor een controle.

 

Vierde klas

In de vierde klas van het voorgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs, voert de jeugdarts of jeugdverpleegkundige opnieuw onderzoek uit. Het gaat nu om de Gezondheidscheck. Hierbij zijn geen ouders aanwezig.

Lees hier verder over de Gezondheidscheck, het onderzoek in de bovenbouw.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.