1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Geoviewer met kaarten over leefomgeving & gezondheid

In de VGGM Geoviewer Gezonde leefomgeving staan kaarten met gegevens die beschrijven hoe gezond de leefomgeving in een bepaald gebied is. Zo krijg je snel een beeld van de gezondheid en leefomgeving in dat gebied.

 

Veel gemeenten willen, bijvoorbeeld als uitgangspunt voor hun omgevingsvisie, cijfers over de kwaliteit van de leefomgeving. Het is lastig om in één cijfer uit te drukken hoe ‘gezond’ een gebied is. Het gaat immers om een samenspel van factoren en dus moet je naar verschillende thema’s en indicatoren kijken die met een gezonde leefomgeving samenhangen. Die kun je in deze geoviewer vinden.

 

De meeste gegevens zijn op wijk- en buurtniveau te bekijken. Zo kun je in een oogopslag zien hoe het er in een bepaalde wijk voor staat en of er verschillen met andere wijken zijn. Ook kun je met de geoviewer kaarten van thema’s naast of over elkaar heen leggen. Op die manier kun je zien of er mogelijk een relatie is tussen die thema’s.

 

Thema’s                                                                                            

De kaarten gaan over thema’s die met leefomgeving en gezondheid te maken hebben, zoals geluid, geur en groen. De geoviewer is in ontwikkeling, binnenkort worden nog andere thema’s en indicatoren toegevoegd.

 

Datasets

De datasets bevatten open data afkomstig van gegevens uit de gezondheidsvragenlijsten van de eigen GGD Monitor, maar ook open data van bijvoorbeeld het CBS en het RIVM.

 

Ga naar de Geoviewer Gezonde leefomgeving.

 

Vragen?

Technische vragen over het gebruik en de mogelijkheden van de geoviewer? Neem contact op met ict@vggm.nl.

Vragen over de toepassing van het gebruik van de webviewer? Neem contact op met het Team Milieu en gezondheid van GGD Gelderland-Midden via milieu-en-gezondheid@vggm.nl.

Meer informatie over een gezonde leefomgeving is te vinden op GGDleefomgeving.nl.

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.