1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Toename bof bij studenten

Sinds december 2009 is er een toename van bof in Nederland. Ook in 2011 worden er nog steeds nieuwe patiënten met bof gemeld. Vooral studenten hebben een verhoogde kans op bof. Dit komt onder andere door het onderlinge intensieve contact in studentenhuizen, bij studentenverenigingen, feesten en introductieweken. Vanwege de aanhoudende verspreiding van bof onder studenten adviseert de GGD studenten, die niet of slechts éénmaal tegen bof zijn gevaccineerd, om zich alsnog via de GGD of de huisarts te laten vaccineren.

 

Kenmerkend voor de huidige bofepidemie is dat ook gevaccineerde studenten bof kunnen krijgen. De meest waarschijnlijke oorzaak hiervoor is dat de beschermende werking van het vaccin in de loop van de jaren afneemt. Vaccinatie tegen bof is belangrijk om complicaties van een bofinfectie te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat onder personen die bof oplopen, gevaccineerden een aanzienlijk lagere kans op ernstige complicaties hebben dan personen die niet tegen de bof zijn gevaccineerd.

 

Wat is bof?

Bof is een infectieziekte, veroorzaakt door het bofvirus, waarbij het meest kenmerkende verschijnsel een ontstoken oorspeekselklier is. De belangrijkste complicatie bij mannen is een ontsteking van de zaadbal. Dit zien we bij ongeveer 14% van de mannelijke patiënten. Deze ontsteking kan in zeldzame gevallen verminderde vruchtbaarheid tot gevolg hebben.

 

Ziekteverschijnselen

De ziekteverschijnselen ontstaan 12 tot 25 dagen (gemiddeld 16 á 18 dagen) na besmetting. Bof begint meestal met hoofdpijn, koorts en zich ‘niet lekker voelen’. Niet veel later ontstaat de kenmerkende zwelling van de speekselklieren rondom het oor en de kaak, die het eten en kauwen pijnlijk en moeilijk maakt. Meestal verloopt de ontsteking eenzijdig, soms ontstaat zwelling aan beide zijden van het gezicht. De meeste klachten zijn na 2 weken verdwenen. In veel gevallen verloopt de bofinfectie mild, waardoor verschijnselen niet of nauwelijks opgemerkt worden.

 

Besmettelijkheid

Het bofvirus zit in de neus en keel van iemand die bof heeft. Door druppels uit de neus- en keelholte wordt het bofvirus tijdens hoesten, niezen, praten en door handcontact verspreid. Iemand met bof is 1 à 2 dagen voordat er ziekteverschijnselen zijn tot ongeveer 5 dagen na het begin van de zwelling besmettelijk. Ook personen met een infectie die geen klachten hebben, kunnen besmettelijk zijn.

 

Vaccinatie tegen bof

In Nederland worden kinderen tegen bof gevaccineerd als ze 14 maanden en 9 jaar oud zijn. In1987 is het vaccin (BMR) opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Hierdoor is het vóórkomen van bof sterk verminderd in Nederland. Iedereen geboren vanaf 1983 is in principe 2x binnen het RVP ingeënt.

 

Vaccinatieadvies voor studenten

Alle studenten die niet of slechts éénmaal tegen bof zijn gevaccineerd, wordt aangeraden zich alsnog te laten vaccineren. De optimale bescherming tegen bof wordt verkregen na 2 vaccinaties. Vaccinatie verkleint bovendien de kans op complicaties. Het is niet nodig om een 3e bofvaccinatie te halen.

Studenten die geboren zijn in of na het jaar 1978 hebben in hun jeugd meestal bof gehad en zijn hierdoor voldoende beschermd. Iedereen geboren vanaf 1983 heeft volgens het reguliere rijksvaccinatieprogramma twee maal een BMR- vaccinatie gehad.

 

Waar kan ik me laten vaccineren?

Studenten die niet of slechts éénmaal gevaccineerd zijn en na het jaar 1978 geboren zijn kunnen voor aanvullende BMR vaccinatie(s) terecht bij de GGD of de huisarts. Studenten die staan ingeschreven bij de Wageningen University kunnen zich laten vaccineren tegen BMR bij GGD Gelderland-Midden tegen de kostprijs van €20,-.

Een afspraak voor deze vaccinatie kan gemaakt worden via de afsprakenlijn Reizigersvaccinatie van GGD Gelderland-Midden via telefoonnummer 088-35 55100.

 

Studenten die niet zeker weten of ze de BMR-vaccinaties (gedeeltelijk) hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met het regionale RIVM-kantoor (RCP) om hun vaccinatiestatus na te vragen. Dit kan via het centrale RIVM-kantoor op telefoonnummer 030-2748699 of 030-2743042.

 

Overige maatregelen

Speciale maatregelen zoals het niet laten doorgaan van studentenfeesten zijn niet nodig. Iemand met bof is al besmettelijk voordat ziekteverschijnselen optreden. Wel is het verstanding om niet naar grote bijeenkomsten te gaan als je klachten van bof hebt. Verder is het wenselijk om de handen regelmatig te wassen en bij hoesten of niezen papieren zakdoeken te gebruiken.

 

Voor meer informatie of vragen

Voor overige informatie of vragen kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met de GGD Gelderland-Midden. Telefonisch is de GGD bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur, via het algemene telefoonnummer 0800 8446 000. U kunt vragen naar het Meldpunt Infectieziekten. Een e-mail kunt u richten aan infectieziekten@vggm.nl. 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.