1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Centrale Toegang

De Centrale Toegang is een centraal toegangssysteem voor alle dak- en thuislozen. Het organiseert de persoonsgerichte benadering van dak- en thuislozen. Dit gebeurt in en vanuit de centrumgemeenten Arnhem en Ede.

 

Aanpak

De OGGZ van GGD Gelderland-Midden is verantwoordelijk voor de veldregie en coördinatie van de Centrale Toegang. Het doel is het organiseren van een keten voor het goed in kaart brengen van zorgvragen van daklozen en hen gericht en passend te begeleiden door maatwerk te bieden en werkprocessen op elkaar af te stemmen. Ook moet de Centrale Toegang beter zicht geven op het functioneren van de totale dienst- en hulpverleningsketen en op collectieve en individuele casuïstiek.

 

Vanuit de Centrale Toegang krijgen de dak- of thuislozen alle hulp uit de keten die nodig is om hun leefsituatie te verbeteren. Zorgaanbieders stellen in overleg met elkaar een trajectplan op voor de dakloze, zodat de problemen op verschillende gebieden in samenhang kunnen worden aangepakt. Uiteraard worden de wensen van de cliënt hierin meegenomen.

 

Samenwerking

De Centrale Toegang is gebaseerd op samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders, de gemeente Arnhem, de gemeente Ede en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. De zorgaanbieders en dienstverleners in Arnhem zijn momenteel Iriszorg, Leger des Heils, Pactum, Pro Persona, wijkteams, RIBW Arnhem & West Veluwe Vallei, Rijnstad en gemeente Arnhem. In Ede zijn dit Leger des Heils, Johanniter opvang, Iriszorg, wijkteam en RIBW Arnhem & West Veluwe Vallei.

 

Centrale Intake

In Arnhem voert de GGD Gelderland-Midden, als onderdeel van de Centrale Toegang, de Centrale Intake uit. Betekent dat elk dakloos individu of gezin dat een beroep doet op maatschappelijke opvang een intake krijgt. Onafhankelijk of er plek is in de opvang. Doel hiervan is om een goed beeld te krijgen van de doelgroep dak- en thuislozen en kwalitatieve informatie te krijgen over de gehele doelgroep.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met 088 355 52 00 of e-mailen naar: centraalmeldpunt@vggm.nl


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.