1. Ga naar navigatie
 2. Bekijk inhoud van de pagina
 3. Ga naar zoeken

Vorstprotocol opvang dak- en thuislozen Arnhem

Om dak- en thuislozen in de regio’s Arnhem en Ede op verantwoorde manier op te vangen in de winter, is een vorstprotocol opgesteld .

Het vorstprotocol heeft tot doel om de werkwijze en de afspraken vast te leggen over de opvang van dak- en thuislozen in de regio Arnhem gedurende de winter en te voorkomen dat daklozen in winterse perioden onvoldoende beschermd en op risicovolle plekken de dag en de nacht doorbrengen. De deelnemende instellingen zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit te realiseren.  

 

Fase 1

Er wordt een buitentemperatuur van -5 °C verwacht.

Openingstijden van betrokken instellingen worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Het aantal beschikbare plaatsten in verschillende opvangvoorzieningen wordt uitgebreid. Tevens worden in deze fase de buitenslapers in de regio Arnhem in beeld gebracht. Er is dagelijks afstemming tussen opvangvoorzieningen over aantal plaatsen.

 

Fase 2    

Door een combinatie van extreme kou, wind en/of neerslag, wordt ’s nachts en/of overdag een gevoelstemperatuur van onder de -10 °C verwacht, wat tot lichamelijk klachten kan leiden. Meteo Consult informeert de OGGZ hierover.

Openingstijden worden extra verruimd.

In Arnhem: Het Rode Kruis i.s.m. Iriszorg zoekt ‘s nachts daklozen op die buiten slapen. Politie signaleert actief buitenslapers en motiveert daklozen om gebruik te maken van opvang. Er wordt zo nodig gecommuniceerd met en beoordeeld door GGZ-crisisdienst en forensisch artsen. Extra publiciteit naar doelgroep, instellingen en burgers.

 

Samenwerkingspartners vorstprotocol

Samenwerkende partners in Arnhem:

 • Iris Zorg
 • Kruispunt
 • Stoelenproject “de Duif”
 • Rode Kruis
 • VGGM
 • Gemeente Arnhem
 • Politie Arnhem, doelgroep agent
 • Pro Persona, acute dienst
 • Integrale aanpak zwerfjongeren

Samenwerkende partners in Ede:

 • Iriszorg
 • Leger des Heils
 • Gemeente Ede

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met 088 355 52 00, maandag t/m vrijdag van

9.00 tot 17:00 uur, of e-mailen naar: centraalmeldpunt@vggm.nl


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.