1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

WoonhygiŽnische problemen

Een woonhygiënisch probleem ontstaat wanneer het gedrag van één of meerdere burgers een onhygiënische woning veroorzaakt.

 

Deze toestand kan leiden tot:

  • stankoverlast
  • brandgevaar
  • overlast door ongedierte
  • gevaar voor de volksgezondheid

 

Doorgaans zijn dit mensen met complexe meervoudige problematiek. Het kan ook gaan om dementerende ouderen, mensen die vereenzaamd en geïsoleerd zijn en zorgmijders.  

Bij een hygiënisch woonprobleem wordt altijd een traject ingezet gericht op het opstarten van hulpverlening en het schoonmaken van de woning. Dit gebeurt om de cliënt weer een menswaardig bestaan en een leefbare situatie te geven.

 

Het doel is de achterliggende oorzaak van vervuiling aan te pakken door hulpverlening te organiseren en financiële voorwaarden te scheppen. Pas dan kan er worden schoongemaakt.

Afhankelijk van de afspraken met betreffende gemeente, coördineert de OGGZ deze trajecten.

 

Werkwijze

Bij melding van een woonhygiënisch probleem, vraagt de OGGZ zoveel mogelijk feitelijke gegevens op. Vaak vraagt de OGGZ ook informatie op bij derden, zoals de verhuurder, psychiatrie, verslavingszorg, politie, maatschappelijk werk of de huisarts. Vervolgens legt een medewerker van het Meldpunt contact met de persoon die gemeld is en wordt de woonsituatie op gevaar voor de volksgezondheid beoordeeld.

 

Op basis van het totale verhaal wordt een vervolgstrategie bepaald met betrekking tot het hulpverleningstraject en de eventuele schoonmaak van de woning.

 

Voor melding en advies kunt u bellen met 088 355 52 00, maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, of e-mailen naar: centraalmeldpunt@vggm.nl


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.