1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Gebruik van restmateriaal

Voor uw onderzoek of behandeling is het soms nodig om bloed, urine of andere lichaamsmaterialen af te nemen. Nadat dit is onderzocht blijft er vaak wat van dit materiaal over. Het gaat dan om bloed of urine dat voor uw onderzoek of behandeling niet direct meer nodig is. Dit noemen we restmateriaal. In het algemeen wordt dit materiaal bewaard. Het bewaren gebeurt in het kader van de zorg wanneer u in de toekomst met nieuwe klachten naar de arts gaat. Het materiaal kan ook voor wetenschappelijk onderzoek  worden ingezet. Meestal gebeurt dat anoniem. De onderzoeker beschikt niet over uw persoonlijke gegevens of er wordt een unieke code aan het restmateriaal toegevoegd.

 

We gaan er vanuit dat u voor deze routineonderzoeken uw toestemming verleent. Indien u wel bezwaar heeft tegen het gebruik van restmaterialen dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij de GGD (Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Postbus 5364, 6802 EJ, Arnhem). Vervolgens wordt hiervan een aantekening in het medisch dossier gemaakt en uw lichaamsmateriaal wordt dan niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Soms wordt restmateriaal gebruikt voor niet-anoniem onderzoek. De onderzoeker is dan wel op de hoogte van uw persoonlijke gegevens. Hiervoor moet men u altijd uitdrukkelijk toestemming vragen.  U kunt in vrijheid beslissen of u aan het onderzoek wilt meewerken of niet.

 

Als restmateriaal wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek wordt u in het algemeen niet over de resultaten van het onderzoek geïnformeerd. De resultaten van het onderzoek verschijnen als wetenschappelijke publicaties in de vakpers of in de media. Het kan gebeuren dat de onderzoeker bij het onderzoek met restmateriaal iets ontdekt dat voor u direct van belang kan zijn (toevalsbevindingen). Als het om niet-anoniem onderzoek gaat, kan hij dit aan de behandelend arts laten weten. De behandelend arts zal u die informatie echter alleen geven als u van tevoren de wens te kennen heeft gegeven deze informatie te willen ontvangen. Als u in dit geval geïnformeerd wilt worden, kunt u dit melden bij uw behandelend arts of verpleegkundige. Deze zal dit met u bespreken en een aantekening maken in uw dossier. Bij anoniem onderzoek kunnen de resultaten niet meer worden gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens en kunt u dus niet geïnformeerd worden.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.