1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Ziek en dan?

 

Het kan zijn dat u tuberculose heeft opgelopen. Gelukkig is tuberculose een goed te behandelen infectieziekte. De behandeling bestaat uit een medicijnkuur van minimaal zes maanden.

 

Behandeling

Behandeling van tuberculose wordt in Nederland gedaan:

  • via de specialist in het ziekenhuis;
  • via de afdeling tuberculosebestrijding van een GGD.

Bron- en contactonderzoek

Als bij iemand een besmettelijke vorm van tuberculose is vastgesteld, is vrijwel altijd een contactonderzoek nodig. Hierbij worden door de GGD mensen onderzocht die mogelijk geïnfecteerd zijn.

 

Dit gebeurt door een mantoux-test en/of een röntgenfoto van de longen. Om te bepalen wie voor het onderzoek in aanmerking komen, stelt de GGD samen met de patiënt een lijst met namen op. Hierbij wordt het ringprincipe aangehouden. Dit betekent dat eerst een kleine ring van mensen wordt onderzocht, bijvoorbeeld huisgenoten, naaste collega’s, goede vrienden. Als in deze groep infecties worden gevonden, kan het onderzoek eventueel worden uitgebreid naar iets minder frequente contacten. 

 

Een infectie kan pas na twee à drie maanden worden aangetoond. Personen uit de directe omgeving worden meestal tweemaal onderzocht. Het tweede onderzoek vindt dan meestal na twee a drie maanden plaats.

 

Melding en begeleiding

Voor tuberculose geldt een wettelijke meldingsplicht. Als een arts de ziekte tuberculose vaststelt, doet hij of zij hiervan melding bij de GGD. Hierdoor heeft de GGD een totaalbeeld over het voorkomen van tuberculose in de regio.

 

Na de melding start de verpleegkundige van de GGD de begeleiding. Deze richt zich op twee punten:

·          De individuele patiënt: hierbij staan het bevorderen van ziekte-inzicht en therapietrouw centraal.

·          De omgeving: vaak zijn er veel vragen en onduidelijkheden bij zowel de patiënt als zijn of haar omgeving. Door middel van voorlichting probeert de verpleegkundige antwoord te geven op de vragen.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.