1. Ga naar navigatie
 2. Bekijk inhoud van de pagina
 3. Ga naar zoeken

Wmo-toezicht

 

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat over zorg en ondersteuning van mensen. De wet die sinds 2007 bestaat, wordt uitgevoerd door gemeenten en heeft als doel mensen zo goed mogelijk mee te laten doen in de maatschappij.

Voorbeelden van Wmo-voorzieningen zijn:

 • Ambulante begeleiding
 • Dagbesteding
 • Maatschappelijke opvangvoorzieningen
 • Hulp bij het huishouden
 • Vervoer van en naar de begeleiding
 • Beschermd wonen

 

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk om het toezicht op de uitvoering van de Wmo te regelen. De verschillende gemeenten in Gelderland-Midden hebben daarom GGD Gelderland-Midden aangewezen om toezicht te houden op kwaliteit en bij calamiteiten.

 

Wat is het doel van Toezicht?

GGD Gelderland-Midden houdt toezicht op de kwaliteit van de verschillende Wmo-voorzieningen. Er wordt bijvoorbeeld gelet op de veiligheid, of de voorziening aansluit op de behoefte van de cliënt en of er volgens een professionele standaard wordt gewerkt. De toezichthouder beoordeelt of de zorgaanbieder zich voldoende aan kwaliteitseisen houdt. De eisen zijn gebaseerd op de kwaliteitseisen uit de Wmo en afspraken die de gemeenten met de zorgaanbieders hebben gemaakt.

 

Soorten Toezicht

Er zijn twee soorten toezicht in de Wmo:

 • Het calamiteitentoezicht[1]: als er een calamiteit en/of geweld heeft plaatsgevonden bij een voorziening moet dit gemeld worden bij GGD Gelderland Midden. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan GGD Gelderland-Midden in opdracht van de gemeente de aanbieder vragen onderzoek naar de calamiteit te doen of zelf onderzoek doen.
 •  
 • Het kwaliteitstoezicht: richt zich met name op de vraag of de voorziening voldoet aan de kwaliteitseisen in de Wmo en aan afspraken die de gemeente met de zorgaanbieder heeft gemaakt.

[1] Onder een calamiteit verstaat de wet iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die heeft geleid tot de dood van een patiënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt. 

 

Contact Wmo-toezicht

Telefoonnummer tijdens kantooruren: 088 355 52 00

U kunt ook vragen stellen of calamiteiten melden via het e-mailadres: wmotoezicht@vggm.nl

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.