1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Wat doet de GHOR tijdens rampen en crises?

Snel naar:

Operationele inzet, Functionarissen en Opschalen

Wat is operationele inzet?

Onder operationele inzet verstaan we de werkzaamheden die worden uitgevoerd tijdens een (dreigende) crisis of (grootschalig) incident. Tijdens een crisis of grootschalig incident komen al snel verschillende teams en functionarissen in actie van verschillende diensten. Dit wil zeggen dat er bij de bestrijding van een incident bijvoorbeeld ook teams van de politie, brandweer, gemeenten of defensie bij betrokken zijn. Om snel multidisciplinair op te schalen is daarvoor de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) opgesteld.

De GHOR is verantwoordelijk voor de coördinatie en regie van de geneeskundige hulpverlening. Het gaat om de uitvoering van de volgende hoofdtaken: 

Hier valt ook de coördinatie van de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) onder. Meer informatie hierover kunt u bekijken via deze video.


Om de hoofdtaken goed uit te voeren heeft de GHOR functionarissen die een functie hebben bij een crisis. De functionarissen zijn ook gekoppeld aan de GRIP opschaling. Zij worden gealarmeerd of geïnformeerd bij een bepaald GRIP-niveau.

Terug naar boven

Welke functionarissen zijn er dan?

Strategisch niveau

Directeur Publieke Gezondheid (DPG)

Bij een ramp of crises is de Directeur Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de totale geneeskundige hulpverlening. Hij stuurt dan de GHOR en de GGD aan. De DPG is daarnaast de adviseur van de burgemeester in het Beleidsteam  (BT). Hij kan daar ook optreden als operationeel leider.

Meer informatie: www.directeurpubliekegezondheid.nl.


Tactisch niveau

De Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

De ACGZ voert zijn werkzaamheden uit in het Regionaal Operationeel Team (ROT). Hij werkt daar samen met de commandanten van de politie, brandweer, gemeenten en andere betrokken organisaties. Hij geeft leiding aan alle geneeskundige eenheden.

 

Hoofd informatie geneeskundige zorg (HIN)    

De HIN is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van informatie uit de geneeskundige kolom.

 

Operationeel niveau

Officier van Dienst Geneeskundig (OVD-G)

De officier van dienst komt bij een incident ter plaatse. Hij coördineert daar de geneeskundige hulpverlening. Hij is op het incident terrein ook aanspreekpunt voor andere organisaties en hulpdiensten op het gebied van geneeskundige hulpverlening. Bij een opschaling stemt hij in het Commando Plaats Incident af met de officieren van dienst van de andere hulpdiensten.

Terug naar boven

Hoe ziet de opschalingsprocedure (GRIP) er dan uit?

Bij een complex incident moeten hulpverleners van de diverse hulpverleningsdiensten snel kunnen omschakelen naar één multidisciplinaire organisatie.


Wanneer bij de bestrijding van een incident meerdere disciplines betrokken zijn en er structurele coordinatie en eenhoofdige leiding nodig is wordt er opgeschaald naar GRIP 1. Er wordt dan een Commando Plaats Incident (CoPI) ingericht. Dit is vaak op of nabij het incident terrein. Vanuit de GHOR neemt de OVD-G hieraan deel.


Heeft het incident ook effecten op de omgeving van het incident en is er inzet van de hulpdiensten buiten het brongebied nodig dan wordt er opgeschaald naar GRIP 2. Op afstand houden zij zich bezig met het bestrijden van de effecten van het incident en ondersteunen zij het CoPI. De ACGZ en HIN zijn in deze fase actief betrokken bij de bestrijding van het incident.

 

Wanneer bestuurlijke betrokkenheid noodzakelijk is, is dat de reden om op te schalen naar GRIP 3. Er komt dan een Beleidsteam (BT) bijeen in de betrokken gemeente.

Indien het incident gemeentegrens overschrijdend is dan zal er opgeschaald worden naar GRIP 4 er komt dan een Regionaal Beleidsteam (RBT) bijeen. Is het incident veiligheidsregio overschrijdend? Dan wordt er opgeschaald naar GRIP 5.

Er kan ook sprake zijn van een crisissituatie die betrekking heeft op de nationale veiligheid. In dat geval wordt er opgeschaald naar GRIP Rijk.

Informatiemanagement

ghor-info_201Bij een crisis is het van groot belang dat er snel een totaal beeld van de situatie wordt gecreëerd. Bij netcentrisch werken is het uitgangspunt dat alle diensten op hetzelfde moment over dezelfde informatie beschikken. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van LCMS, het Landelijk Crisismanagement Systeem. De HIN is verantwoordelijk voor het aanleveren en verwerken van geneeskundige informatie in LCMS.

 

Naast het tekstgedeelte beschikt LCMS ook over een geografische gedeelte. Dit wil zeggen dat men op de kaart kan aangeven waar het incident is en kan aanvullende informatie worden weergegeven. De GHOR kan daarbij gebruik maken van 'de Witte Kaart'. Alle zorginstellingen die opgenomen zijn in GHOR4all kunnen worden getoond op de kaart. Aanvullende informatie kan met een druk op de knop worden opgehaald. Dit kan de GHOR helpen om tijdens een calamiteit snel een beeld te vormen van de situatie.

Terug naar boven

 

Corona overzichtspagina

Kijk voor meest gestelde vragen en antwoorden op rivm.nl/coronavirus, rijksoverheid.nl/coronavirus en coronavaccinatie.nl

Lees verder


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.