1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Wat is de GHOR?

De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) draagt zorg voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis. Ook adviseert de GHOR andere overheden en organisaties op dat gebied.

 

logo-ghor_pms_v0100_custom_425 

 

De GHOR is daarmee dé schakel tussen zorg en veiligheid. De GHOR werkt onder andere samen met gemeenten, brandweer, politie, defensie en maakt afspraken met zorginstellingen in het verzorgingsgebied.

 

De geneeskundige zorg tijdens crisissituaties wordt geleverd door verschillende organisaties, zoals ambulancediensten, de GGD, huisartsen, ziekenhuizen, GGZ instellingen, slachtofferhulp, maatschappelijk werk, apothekers, verloskundigen en het Rode Kruis.

 

De GHOR vormt een schakel tussen die organisaties. De GHOR richt zich daarbij op de volgende twee hoofdprocessen:

De GHOR is onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

 

Acute gezondheidszorg

ghorvp_200Eén van de hoofdprocessen waar de GHOR zich op richt is acute gezondheidszorg. Uitgangspunt daarbij is dat geneeskundige hulp voor gewonden als gevolg van rampen en crisis gecoördineerd en adequaat plaatsvindt. De GHOR draagt er zorg voor, door bijvoorbeeld afspraken te maken en te oefenen, dat de geneeskundige keten tijdens rampen en crisis goed functioneert.

 

Geneeskundige hulp dient een doorlopend proces te zijn vanaf het opsporen en redden van gewonden, het verlenen van eerste hulp en het transport naar een ziekenhuis tot het moment dat verdere behandeling (in een ziekenhuis) niet meer nodig is.

 

De uitvoerende werkzaamheden worden met name uitgevoerd door de regionale ambulancevoorziening (RAV), het Nederlandse Rode Kruis (NRK), traumacentra, ziekenhuizen en huisartsen(posten).

 

Publieke gezondheidszorg

Naast het hoofdproces acute gezondheidszorg richt de GHOR zich ook op publieke gezondheidszorg. De GHOR heeft een coördinatie- en regierol op het gebied van psychosociale hulpverlening, gezondheidsonderzoek, infectieziektebestrijding en medische milieukunde bij rampen en crisis.

                                                                                                                 
De deeltaak psychosociale hulpverlening heeft tot doel om getroffenen, door middel van professionele begeleiding, het gevoel van zelfcontrole na een schokkende gebeurtenis terug te laten krijgen. De deeltaak wordt gecoördineerd door de GGD en uitgevoerd door instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Slachtofferhulp Nederland (SHN). Na een ramp is er een belangrijke rol weggelegd voor Huisartsen die zorg kunnen dragen voor signalering  en doorverwijzing.

 

Gezondheidsonderzoek na een ramp of calamiteit kan er een gezondheidsonderzoek worden ingesteld. Het doel daarvan is om inzicht te krijgen of er behoefte is aan lichamelijke of psychische zorg.


Infectieziektebestrijding
richt zich op het voorkomen of beperken van besmetting met virussen en bacteriën via lucht, voedsel en lichamelijk contact.

 

Medische Milieukunde heeft als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers door ongewenste blootstelling aan bedreigende factoren vanuit het milieu te voorkomen dan wel beperken. De GGD is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de deeltaken. Bij grootschalige infectieziektebestrijding is daarnaast een belangrijke taak weggelegd voor de huisartsenzorg.


Terug naar boven

 

 

 

 
Deel je mening
Heb jij gevonden wat je zocht?
We gaan onze website verbeteren. Beantwoord 3 korte vragen:
DOE MEE MET DE ENQUÊTE
 

 

Corona overzichtspagina

Kijk voor meest gestelde vragen en antwoorden op rivm.nl/coronavirus, rijksoverheid.nl/coronavirus en coronavaccinatie.nl

Lees verder


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.