1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Veiligheid

 

Een ramp kan overal gebeuren, ook in uw omgeving. Denk aan een brand bij een chemische fabriek, een overstroming van de rivier of een grote natuurbrand.

 

Weet met welke risico’s u te maken heeft. Moet u schuilen of juist vluchten? Bij een ramp neemt de overheid haar verantwoordelijkheid maar kan niet alles doen. Dan telt iedere minuut, dus weet wat u zélf kunt doen

 

Logo denk vooruit

Een ramp kan overal gebeuren,

laat u niet verrassen, wees voorbereid                             

                                                                                               

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden werkt met 16 gemeenten in de regio samen om inwoners bewust te maken van wat er in hun omgeving kan gebeuren. Het is belangrijk na te denken over de risico's in onze regio en over de hulp die overheid en hulpverleningsdiensten bieden als de veiligheid in gevaar komt. Daarnaast is het als inwoner van één van de gemeenten van Gelderland-Midden belangrijk om te weten wat u zélf kunt doen.

 

Tijdens een crisis in de regio wordt u geïnformeerd via www.crisis.nl

 

Documenten

In het regionaal crisisplan en het beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing staat beschreven hoe in Gelderland-Midden uitvoering wordt gegeven aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze plannen worden minimaal één keer per vier jaar geactualiseerd.

 


Beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing 2016-2019
Regionaal Crisisplan Gelderland-Midden deel 1
Regionaal Crisisplan Gelderland-Midden deel 2

 

In het regionaal risicoprofiel staat beschreven op welke soort risico's de verschillende rampenbestrijdingsorganisaties zich voorbereiden. Het regionaal risicoprofiel wordt minimaal één keer per vier jaar geactualiseerd.

 


Regionaal Risicoprofiel Gelderland-Midden 2016-2019

 

Capaciteitenanalyse


Capaciteitenanalyse 2016-2019

  


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.