1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Wie doet wat in onze regio?

 

Bij een grootschalig incident of ramp, zijn verschillende partijen betrokken met allen een eigen verantwoordelijkheid. Deze partijen werken goed en efficiënt met elkaar samen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de belangrijkste partijen.  

 

Gemeenten Regionale Ambulancevoorziening
Brandweer Politie
De GHOR  Gemeenschappelijke meldkamer

 

Gemeenten
Burgemeester en wethouders zijn verplicht zich voor te bereiden op de bestrijding van een ramp of zwaar ongeval. De gemeenten moet dit afstemmen met de buurgemeenten. Daarvoor is in de regio Gelderland-Midden een crisisplan opgesteld. Dit plan wordt minimaal één keer in de vier jaar aangepast. Een burgemeester heeft altijd de leiding tijdens een ramp.

 

Brandweer
Naast de bekende taken als het bestrijden en voorkomen van brand en het redden van mens en dier uit noodsituaties, speelt de brandweer een grote rol bij rampenbestrijding. De brandweer is belast met de coördinatie van de rampenbestrijding en de voorbereiding daarop. Deze taken worden meestal uitgevoerd door de regionale brandweer. De voorbereiding vindt plaats door oefeningen in samenwerking met gemeenten, GHOR (Geneeskundige Hulpverlening in de Regio) en politie. 

 

De GHOR
De GHOR vervult naast politie, brandweer en gemeenten een belangrijke taak in de hulp bij rampen. De belangrijkste taak van de GHOR is het coördineren van geneeskundige hulp bij rampen en ongevallen. In dergelijke hectische situaties moet in een korte tijd veel geregeld worden.

 

Regionale Ambulancevoorziening
Gedurende de bestrijding van een ramp is de Meldkamer Ambulancezorg spil in de communicatie tussen hulpverleners in de zorg. De centralisten alarmeren de benodigde hulpverleners en sturen ambulances naar het incident. Naast de normale hulpverlening uiteraard, want ondanks een groot incident moet dit ook doorgaan. De ziekenhuizen worden gewaarschuwd zodat zij zich kunnen voorbereiden op de behandeling van een groot aantal slachtoffers.

 

De ambulances van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) worden ingezet om zo snel mogelijk gewonden te behandelen, te stabiliseren en vervolgens te vervoeren van het rampterrein naar een ziekenhuis. Ter plaatse zijn leidinggevenden voor de aansturing en voor het overleg met andere hulpverleningsdiensten. Ook zijn er ambulancehulpverleners met extra taken tijdens een ramp. De bemanning die als eerst op de rampplek is, deelt slachtoffers in aan de hand van de ernst van de verwondingen. Zo weten hun collega’s welke slachtoffers als eerste behandeld moeten worden. Bij een ramp wordt een regionaal ambulancebijstandsplan geraadpleegd. Daarin is vastgelegd welke ambulancehulp uit andere regio’s ingeschakeld kan worden.

 

Politie
De politie is verantwoordelijk voor de handhaving van openbare orde en veiligheid. Dit is bij een grootschalig incident of een ramp niet anders. Bij een (dreigende) ramp zorgt de politie onder meer  voor evacuatie en verkeerscirculatieplannen.

 

Gemeenschappelijke meldkamer
De meldkamers van politie, brandweer en ambulancehulpverlening werken in de regio Gelderland-Midden onder één dak zodat de hulpdiensten vanuit één locatie moeilijkheden het hoofd kunnen bieden. Dit scheelt enorm in afstemmingstijd. 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.