1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Bekendmakingen

Publicatieblad

Sinds 2 mei 2011 werkt Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden met een elektronisch publicatieblad, waarin alle openbare bekendmakingen worden gepubliceerd.

 

Met ingang van 1 januari 2015, als gevolg van een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, is dit publicatieblad te lezen via een algemeen toegankelijk elektronisch medium officiëlebekendmakingen.nl

 

Dit Publicatieblad “Blad gemeenschappelijke regeling VGGM” fungeert thans als het officiële publicatieblad waaraan rechten kunnen worden ontleend.

 

Besluiten Wet Openbaarheid van bestuur

De elektronische weg (e-mail, fax, social media) voor het indienen van WOB-verzoeken is afgesloten. Een WOB-verzoek kan uitsluitend schriftelijk per post worden ingediend.

 

Sinds 1 januari 2012 publiceert VGGM de besluiten inzake verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB).

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.