1. Ga naar navigatie
 2. Bekijk inhoud van de pagina
 3. Ga naar zoeken

Raadsinformatieronde

2020

 

Jaarverslag 2019

Met het jaarbeeld kunt u in één oogopslag een indruk krijgt van wat VGGM het afgelopen jaar heeft gedaan. Het jaaroverzicht 2019 vindt u
hier. Wilt u meer weten? Download dan het volledige jaarverslag VGGM. Begin februari 2021 verschijnt het jaaroverzicht 2020.

 

Begroting 2021

In april 2020 heeft het algemeen bestuur van VGGM de begroting/ kaders 2021 vastgesteld.

 

Beleidsplannen

De Wet Veiligheidsregio schrijft voor dat VGGM eens per vier jaar de beleidsmatige kaders voor de uitvoering van haar taken actualiseert. De raden van deelnemende gemeenten hebben daarbij de mogelijkheid wensen uit te brengen ten aanzien van dit beleid. Hiertoe gaat de burgemeester in overleg met de raad. Er wordt twee beleidsplannen voorgelegd:

 1. Het beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023: dit plan gaat over de multidisciplinaire taakuitvoering van verschillende hulpverleningsdiensten in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit beleidsplan is gebaseerd op het tevens geactualiseerde regionaal risicoprofiel en de geactualiseerde capaciteitenanalyse.

  Om u op een snelle manier mee te nemen in deze omvangrijke documenten is een schriftelijke samenvatting gemaakt. Mocht u na het lezen van deze samenvatting behoefte hebben om de volledige documenten te lezen dan kunt u deze documenten downloaden:

  1. Samenvatting Regionaal Risicoprofiel en Regionale Capaciteitenanalyse 
  2. Beleidsplan Veiligheidsregio
  3. Regionaal risicoprofiel
  4. Geactualiseerde capaciteitenanalyse
 2. Het beleidsplan Brandweer 2020-2023: dit plan beschrijft de drie speerpunten van de brandweer voor de komende jaren: Vrijwilligheid en Paraatheid, Risicogerichtheid en Meldkamer.

Informatiebijeenkomsten

Begin februari 2020 worden twee raadinformatiebijeenkomsten georganiseerd. De data en locaties voor deze bijeenkomsten zijn nog niet bekend. Hebt u hier vragen over, neem dan contact op via info@vggm.nl of ons contactformulier


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.