1. Ga naar navigatie
 2. Bekijk inhoud van de pagina
 3. Ga naar zoeken

Raadsinformatieronde

2021

 

Jaarverslag 2020

Met het jaarbeeld kunt u in één oogopslag een indruk krijgt van wat VGGM het afgelopen jaar heeft gedaan. 

 

Begroting 2022

Het algemeen bestuur van VGGM heeft de conceptbegroting/ kaders 2022 ter consultatie aangeboden aan de gemeenten.

  

De Wet Veiligheidsregio schrijft voor dat VGGM eens per vier jaar de beleidsmatige kaders voor de uitvoering van haar taken actualiseert. De raden van deelnemende gemeenten hebben daarbij de mogelijkheid wensen uit te brengen ten aanzien van dit beleid. Hiertoe gaat de burgemeester in overleg met de raad. Er wordt twee beleidsplannen voorgelegd:

 

 1. Het beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023: dit plan gaat over de multidisciplinaire taakuitvoering van verschillende hulpverleningsdiensten in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit beleidsplan is gebaseerd op het tevens geactualiseerde regionaal risicoprofiel en de geactualiseerde capaciteitenanalyse.

  Om u op een snelle manier mee te nemen in deze omvangrijke documenten is een schriftelijke samenvatting gemaakt. Mocht u na het lezen van deze samenvatting behoefte hebben om de volledige documenten te lezen dan kunt u deze documenten downloaden:
  1. Samenvatting Regionaal Risicoprofiel en Regionale Capaciteitenanalyse 
  2. Beleidsplan Veiligheidsregio
  3. Regionaal risicoprofiel
  4. Geactualiseerde capaciteitenanalyse

 

2. Het beleidsplan Brandweer 2020-2023: dit plan beschrijft de drie speerpunten van de brandweer voor de komende jaren: Vrijwilligheid en Paraatheid, Risicogerichtheid en Meldkamer.

 

Informatiebijeenkomsten

Op 11 en 16 maart 2021 zijn twee (digitale) raadinformatiebijeenkomsten georganiseerd. Van deze webinars zijn opnames gemaakt die u kunt terugkijken. Tevens zijn enkele presentaties gedeeld. U vindt deze documenten hier:

Opname 11 maart

Opname 16 maart

Presentatie verdeelsleutel brandweer 11 maart

Presentatie brandweer Ede-stad 11 maart

Presentatie begroting 2022 16 maart

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.