1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Lekkage van melkzuur in Nijkerk

 

Aan het begin van maandagavond vond er een ongeval plaats met een container gevuld met de gevaarlijke stof melkzuur.  Bij een productiebedrijf van veevoer aan de Westkadijk in Nijkerk viel, tijdens het verplaatsen, een stapel containers om. Hierbij raakte één container lek. De uitgerukte brandweer verdunde de gelekte vloeistof met water waarmee een eventueel gevaar voor de omgeving werd weg genomen. Er deden zich geen persoonlijke ongevallen voor.

 

Omstreeks 18:15u werd de brandweer gealarmeerd voor een lekkage van een mogelijk gevaarlijke vloeistof bij het bedrijf aan de Westkadijk in Nijkerk. Aanvankelijk was niet onomstotelijk bekend om welke vloeistof het zou gaan en hoe gevaarlijk voor gezondheid en milieu de lekkende vloeistof was. Daarop startte de brandweer haar Procedure Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen. Dit betekent onder andere dat er uit voorzorg met meerdere blusvoertuigen wordt uitgerukt en er diverse specialistische officieren van de brandweer worden mee gealarmeerd.

 

Ter plaatse bleek het om een vloeistof genaamd melkzuur te gaan. Deze vloeistof wordt toegepast bij de productie van veevoer. In pure vorm is deze stof irriterend en makkelijk oplosbaar in water waardoor gelijk de gevaren van de stof worden weggenomen.

 

De brandweer begon onmiddellijk met het indammen van de lekkende vloeistof, maar kon niet voorkomen dat daarvoor al enkele liters melkzuur in de riolering van het bedrijf terechtkwam. Daarom is nog enige tijd het riool met flink veel water doorgespoeld.

 

In totaal werden 15 brandweerlieden gealarmeerd, naast diverse medewerkers van politie, ambulance en gemeente Nijkerk. De gehele inzet duurde ongeveer twee-en-een-half uur.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.