1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Nieuwe ambulancepost in Terschuur

De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden heeft twee nieuwe ambulanceuitrukposten gerealiseerd. In Terschuur bij Barneveld en op industrieterrein IJsseloord II in Arnhem. Hiermee zullen de aanrijtijden nog verder verbeteren in de regio Gelderland-Midden.

 

De prestaties van RAV Gelderland-Midden zijn de afgelopen 3 jaar sterk verbeterd. In 2007 was nog sprake van een overschrijdingspercentage van de aanrijtijden nu voldoet de regio aan de landelijke norm. Door de veranderingen in het wegennet en de regiovorming zijn aanpassingen nodig om deze cijfers te handhaven zoniet te verbeteren.

Voor de ambulancepost in Terschuur is gekozen omdat het een centrale plek is in het verzorgingsgebied van de gemeenten Barneveld en Nijkerk. Deze ambulancepost ligt maar op 3 kilometer afstand van het Hulpverleningscentrum aan de Nijkerkerweg, waar ook een ambulanceuitrukpost is. Deze post was in het jaar 2000 de optimale plek, maar de gemeente Nijkerk kwam bij de regio Gelderland-Midden en toen bleek deze positie voor Nijkerk niet optimaal.

De post aan de Nijkerkerweg blijft bestaan omdat van hieruit de gemeente Scherpenzeel binnen 15 minuten te bereiken is. Vanuit de nieuwe post in Terschuur duurt dat langer.

 

 

Een van de belangrijke pijlers om tot verbetering van de aanrijtijden te komen is het Dynamisch Ambulance Management. Dit houdt in dat op het moment dat er weinig ambulances beschikbaar zijn, deze op strategische plekken in de regio worden gestationeerd. Dus zijn de negen ambulance-uitrukposten goed verspreid in de regio. De RAV Gelderland-Midden heeft extra geld gekregen op basis van het Landelijk Referentiekader voor spreiding en beschikbaarheid. Dit en subsidie van de provincie maakten de uitbreiding van de posten mogelijk.

 

De nieuwe ambulancepost in Terschuur wordt 24 maart officieel geopend door gedeputeerde Hans Esmeijer. Hij heeft zich als gedeputeerde ingezet om de prestaties van de ambulancezorg in de provincie Gelderland te verbeteren. De opening zal om 10.00 uur plaatsvinden bij parkeerplaats de Goudreinet, Zelderseweg 63, bij de kruising A30 Ė A1 in Terschuur.

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.