1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Aanpak Mosterdgas goed verlopen

 

De aanpak en afhandeling van het incident Mosterdgas aan de Bijsterveld in Ede oktober 2013 is over het algemeen goed verlopen. Dat stelt de Inspectie Veiligheid en Justitie van het ministerie van Veiligheid en Justitie in een onderzoeksrapport, dat dinsdag 8 april is gepresenteerd. De evaluatie geeft inzicht in de manier waarop het incident is aangepakt en de wijze waarop de verschillende betrokkenen met elkaar hebben samengewerkt.

 

De Inspectie concludeert dat door de gekozen werkwijze - een stille alarmering voor de hulpdiensten en de crisisorganisatie - de verwijdering van de stoffen zorgvuldig kon worden voorbereid. Bewoners werden zo op een goede manier geïnformeerd over de tijdelijke ontruiming van het appartementencomplex. De stoffen konden zo veilig en met succes uit de kelderbox en het appartement verwijderd worden en voor verder onderzoek worden afgevoerd.

 

Communicatie

De communicatie naar bewoners, publiek en media toe was open en transparant. Getuige de positieve reacties die de crisisorganisatie van de bewoners en de media heeft gehad, werd deze openheid gewaardeerd, zo stellen de onderzoekers.

 

Leerpunten

Het onderzoek levert ook leerpunten op. In de eerste plaats was de meldkamer van Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) onvoldoende betrokken bij de alarmering en het verdere verloop van het incident. Ten tweede hadden een consequente toepassing van de GRIP-structuur en een betere invulling van het proces informatiemanagement kunnen zorgen voor een soepeler verloop van de aanpak van het incident.

 

Incidenten evalueren

VGGM beschikt over een onderzoekssystematiek, waarbij alle betrokken functionarissen binnen 48 uur na afloop van een incident een formulier dienen in te vullen. Hiermee maakt ze van incidenten tot en met GRIP-2 zelfstandig een evaluatierapport. Vanaf GRIP-3 en hoger besteedt VGGM de evaluatie uit aan een externe onderzoeksinstantie. Op verzoek van de burgemeester van Ede is -na afstemming hierover met commandant Brandweer Gelderland-Midden, Paul Joosten- de Inspectie Veiligheid en Justitie verzocht deze evaluatie uit te voeren.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.