1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Aanpassingen Noodverordening per 15 juli

Vanaf 15 juli zijn enkele regels in de noodverordening aangepast om meer duidelijkheid te geven over wat wel en niet mag.

 

1,5 meter afstand

De regels over afstand houden van elkaar zijn op twee punten verduidelijkt. Kinderen in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden. Wel moeten zij afstand houden tot een volwassene. Daaraan is toegevoegd dat als zij straks weer naar hun MBO, HBO of Universitaire opleiding gaan, ze op deze locaties wél ten opzichte van elkaar afstand moeten houden.

Verder zijn de vaste mantelzorgers toegevoegd aan de uitzondering op het houden van de 1,5 meter afstand voor personen met een handicap.

 

Vervoer

Voor het overig bedrijfsmatig vervoer is verduidelijkt dat het verplicht dragen van een mondkapje pas geldt wanneer er zich, inclusief bestuurder, meer dan twee personen van 13 jaar of ouder in het voertuig of vaartuig  bevinden.

 

Placering

Bij sauna- en wellness gelegenheden moet aan bezoekers een (zit)plaats toegewezen worden. Deze aanpassing is er op gericht dat dit in plaats van een (zit)plaats ook een afgebakende ruimte, zoals een sauna, kan zijn.

 

Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg

Je mag bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg bezoeken, behalve wanneer er op die locatie sprake is van een of meerdere COVID-19 besmettingen. In dat geval is bezoek alleen mogelijk met toestemming van de beheerder. Deze toestemming wordt in principe gegeven indien het bezoek de beperking van de verspreiding van het virus niet in de weg staat. Ook wordt de toestemming gegeven voor bezoek aan een bewoner die in de stervensfase verkeert, of daaraan vergelijkbare omstandigheden, en voor het horen en beoordelen van een bewoner in het kader van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte patiënten. De beheerder kán verder toestemming verlenen voor bezoek van structurele vrijwilligers maar is daar niet toe verplicht.

 

Ballonvaart

Artikel 2.7a met betrekking tot luchtvaartterreinen is toegevoegd aan de noodverordening omdat deze voorschriften ook gelden bij het organiseren van ballonvaarten

 

De nieuwe noodverordening gaat in op 15 juli 2020 om 0.00 uur. Deze vervangt de eerdere noodverordeningen en is gepubliceerd op de website van de VGGM. Voor meer informatie over corona en maatregelen, zie www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.