1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Ambulance inzet verwarde personen

Vanaf 1 oktober 2018 verzorgen de ambulancediensten samen met Pro Persona het vervoer van personen met verward gedrag in de regio’s Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid.

 

Gemeenten, hulpdiensten en zorgpartijen in Gelderland-Midden werken samen aan een betere zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag. Iemand die verward is, heeft vaak vooral de juiste zorg nodig. Passend vervoer hoort daar bij. Ambulancezorg en Pro Persona zetten daarom samen een nieuwe vorm voor vervoer van personen met verward gedrag op. Hierbij is gekozen voor de inzet van reeds bestaande vervoersmiddelen. Ambulancemedewerkers hebben namelijk al de benodigde deskundigheid en worden periodiek bijgeschoold. 

De nieuwe vervoersvorm is ontwikkeld met verschillende betrokken partijen: Politie, Pro Persona, Ambulancezorg Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid. In eerste instantie vonden kleinere pilots in beide regio’s plaats. Het komende half jaar wordt verdere ervaring opgedaan. Vervolgens wordt bekeken of bijstelling nodig is.

 

Meldkamer ambulance

De nieuwe vervoersvorm werkt als volgt: een verzoek tot vervoer van een persoon met verward gedrag komt binnen bij de Meldkamer Ambulancezorg. De meldkamercentralist beoordeelt welke type vervoer nodig is. De afweging wordt gemaakt of er medische zorg geboden moet worden of is de persoon vooral onrustig of misschien agressief? Op basis hiervan bepaalt de meldkamer of een ambulance of begeleid vervoer vanuit Pro Persona de best passende vorm van vervoer is.

De politie ondersteunt hulpverleners als de veiligheid van de hulpverleners in het geding is en houdt een rol bij verstoring van de openbare orde. Met de nieuwe vervoersafspraken worden mensen met verward gedrag vanaf 1 oktober 2018 niet meer door de politie vervoerd.

 

Gezamenlijke aanpak

Het vraagstuk van vervoer is regionaal opgepakt. Onderdeel van de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag is ook dat huisartsenposten, GGZ, verslavingszorg, ambulancezorg, politie en het sociaal domein samenwerken in een meld- en adviespunt. Meldingen omtrent verward gedrag die bij één van deze partijen binnenkomen, worden door een GGZ-specialist behandeld. Deze specialist bespreekt handelingsperspectieven met de betreffende persoon of zijn omgeving óf zorgt voor passende zorg die op dat moment nodig is. 

Deze initiatieven passen binnen de verantwoordelijkheid die gemeenten en ketenpartners voelen om gezamenlijk tot een betere aanpak voor personen met verward gedrag te komen. In Gelderland-Midden werken de  bestuurders van gemeenten, veiligheidsorganisaties en zorgorganisaties intensief samen en delen ervaringen om tot een betere aanpak voor personen met verward gedrag te komen. Daarom ook richt elke gemeente een zorg- en veiligheidsstructuur in zodat partijen beter kunnen samenwerken ten behoeve van kwetsbare burgers waaronder personen met verward gedrag.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.