1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Evaluatie natuurbrand in het Nationale Park de Hoge Veluwe

Door goede samenwerking bestrijding bijzondere brand geslaagd


De bestrijding van de zeer grote natuurbrand in het Nationale Park De Hoge Veluwe op 20 april 2014 is geslaagd door de enorme inzet van de brandweer uit meerdere regio’s, de blushelikopters van Defensie en de samenwerking tussen de hulpdiensten en het Park De Hoge Veluwe. Dat staat in het vandaag gepresenteerde evaluatierapport van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). De evaluatie geeft inzicht in de manier waarop het incident is aangepakt en de wijze waarop de verschillende betrokkenen met elkaar hebben samengewerkt.

Bijzonder incident

Het rapport schetst een beeld van een brand die heel bijzonder was. Bijzonder door de grootte van het incident, de hoeveelheid betrokken hulpverleners en hulpverleningsorganisaties, de samenwerking met het Park DeHoge Veluwe, de ontruiming van het park en het museum en de enorme bijstand- en logistieke operatie die uit dit incident voortkwam. Dit incident is een leerzame casus, vooral omdat het een zeer grootschalig optreden betrof.

 

Positieve punten

Positieve punten zijn de samenwerking van de brandweer met park en museum, de inzet en samenwerking met Defensie, de onderlinge coördinatie tussen de diverse hulpverleningsdiensten en het Landelijk coördinatiecentrum (LOCC).
Verder was de opvang en inzet van de vele eenheden van buitenaf en de logistieke operatie om alle eenheden te verzorgen binnen zo’n korte tijd in orde. De communicatie naar burger en media verliep prima. Vooral de enorme inzet van de brandweermensen dient vermeld te worden.

 

Aanbevelingen voor verbetering

Het zelf uitgevoerde onderzoek van de VGGM levert ook mogelijkheden voor verbetering op. Zo is het belangrijk om direct de juiste operationele opschalingsstructuur te kiezen, om problemen in de aansturing bij het verloop van een incident te voorkomen. Ook werden er bij de bestrijding van de brand verschillende crisismanagementsystemen gebruikt door de eenheden van de verschillende regio’s. Aanbevolen wordt om de mobiele versie van het landelijke systeem LCMS bij alle regio’s met een natuurbrandrisico te introduceren.

Om te voorkomen dat brandweervoertuigen vast komen te zitten in het terrein, zoals 20 april gebeurde, is de aanbeveling om met name voor dit soort specifieke terreinen aanvalsplannen te maken met alternatieve inzettactieken en doelgerichte bluswatervoorzieningen.

 

Aansluiting bij lopende ontwikkelingen

Met de aanbevelingen in het rapport wordt grotendeels aangesloten bij de vele ontwikkelingen op het gebied van natuurbrandbestrijding, die landelijk en regionaal reeds in gang zijn gezet: LCMS mobiel, het natuurbrandverspreidingsmodel, nieuwe bestrijdingstactieken als tegenbranden en doorontwikkeling van het gebruik van stoplijnen.

 

Lees het volledige rapport via:

Multidisciplinair rapport brand Hoge Veluwe 20-04-14 (pdf)


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.