1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Inwoners Gelderland-Midden net zo gezond als rest van Nederland

Maar sociaaleconomische gezondheidsverschillen nog steeds groot

 

medisch_113De meerderheid van de mensen in Gelderland-Midden beoordeelt de eigen gezondheid als goed tot zeer goed. Dit blijkt uit de gezamenlijke gezondheidsmonitor 2016 van alle GGD’en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder deden mee aan het vragenlijstonderzoek. In Gelderland-Midden gaven bijna 15.000 mensen gehoor aan de uitnodiging om mee te doen.

 

Gezondheidsverschillen
Op de vraag hoe mensen hun eigen gezondheid beoordelen antwoordt de overgrote meerderheid (78%) met goed of zeer goed. Dit percentage wijkt niet af van de rest van Nederland. Wel valt op dat mensen met een minder goede sociaaleconomische positie hun gezondheid vaker als niet goed tot ronduit slecht beoordelen. Ook is duidelijk zichtbaar dat de mate waarin mensen zich gezond voelen afneemt met de leeftijd.

Het percentage mensen met een chronische aandoening neemt juist toe naarmate de leeftijd stijgt. Van de jong volwassenen (tot 35 jaar) hebben ongeveer twee op de tien mensen een chronische aandoening, bij de 85-plussers is dit inmiddels bij zes op de tien mensen het geval. Wederom geldt dat de verschillen tussen mensen met een lage opleiding en/of weinig inkomen en mensen met een hoog inkomen/hoge opleiding aanzienlijk zijn.

 

Kunnen mensen meedoen?
Het hebben van een minder goede gezondheid kan leiden tot beperkingen en belemmeringen in activiteiten die deel uitmaken van het dagelijks functioneren. De zelfredzaamheid van mensen kan onder druk komen te staan. In Gelderland-Midden is een kwart van de mensen tot 65 jaar enigszins beperkt vanwege gezondheidsproblemen. Eén op de twintig mensen is zelfs ernstig beperkt vanwege zijn of haar gezondheid. Onder 65-plussers zijn de percentages hoger; daar geeft zo’n 45% aan enigszins beperkt te zijn en bijna 8% ernstig. Ook hier zijn de verschillen tussen mensen met een hoge opleiding/hoog inkomen en mensen met een lage opleiding/laag inkomen weer duidelijk zichtbaar. 


Het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en de participatie van mensen met een chronische aandoening staat al op de agenda’s van de zestien gemeenten in de regio Gelderland-Midden. Zij hebben samen een visie op gezondheid en publieke gezondheidszorg ontwikkeld waarin dit belangrijke aandachtspunten zijn. De resultaten van deze gezondheidsmonitor onderschrijven het belang van deze punten en worden gebruikt om de gemeenten te ondersteunen in de uitwerking van hun ambitie.

 

Bijlage: factsheet met cijfers

 

Meer informatie over de landelijke resultaten van de gezondheidsmonitor vindt u hier. 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.